x

Mahir Erkan

Google Türkiye'de Perakende ve Teknoloji / Telekom sektörlerinden sorumlu sektör yöneticisi ve Google Analytics ürün uzmanı olarak çalışıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dijital pazarlama sektörünün geleceğine katkıda bulunmaya çalışırken; interneticaret.blogspot.com isimli blog’u ile e-ticaret sektörünün büyümesine destek olmayı amaçlıyor.