x

2014 Gölgesinde Türkiye’de Internet Reklamcılığı [Dosya]

2014 Gölgesinde Türkiye’de Internet Reklamcılığı [Dosya]

Her sene olduğunu gibi bu sene de yaklaşan yeni yılın beklentileri üzerine birçok spekülasyon mevcut. Her sektörün kendine ait beklentileri varken, yine her sektörün gözü ticaretin nabzının attığı internet dünyasında.

Yapılan araştırmalarda günümüzün 4.5 saatlik bir zamanını ekran önünde geçiriyoruz. Google Türkiye Kurumsal Çözümler Pazarlama Müdürü Özgür Kirazcı’nın da dediği gibi artık hangi ekranı seçeceğimizi anlık ihtiyaçlarımız belirliyor. “Cep telefonu ya da tabletden yana tercihimizi kullanıyoruz; hatta bazen aynı anda 2 ekranı kullanıyoruz. %81 akıllı telefon ve televizyon, yüzde 66 akıllı telefon, tablet ya da desktop” diyor Kirazcı.

Bu çok ekranlı internet dünyasına dair araştırmalarımıza ve aldığımız görüşlere göre 2014 için sektörde “Birinci belli, ikinci kim?” durumu var. Evet; Real Time Bidding yıldız olmanın ötesinde!

Bunun yanı sıra dijital içerik tüketimi çok ciddi bir oranda mobile kaydı, kaymaya da devam ediyor. Bu sebeple de reklamverenlerin mobil konusundaki atılımlarını görmek kimseyi şaşırtmayacaktır. Reklam Z İnternet CEO’su Orkun Tekin de, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2014’ün yine mobil, video ve otomatik satın alma platformlarının senesi olacağını söylüyor. Özellikle de video reklam pazarını vurguluyor ve ekliyor: “Premium içerik sağlayıcıların ve online TV içeriğinin önemine dikkat çekmekte fayda var.”

2013 iyi miydi, kötü müydü?

Hype Kurucu Ortağı Sarper Danış, 2013’ü sorduğumuzda biraz negatif bir tablo çiziyor. Danış’a göre ilk günlerinden günümüze kadar sürekli olarak çift haneli büyümeler gördüğümüz Türkiye internet reklamcılığı 2013’te belki de en zor senesini yaşamış olabilir. Danış, bu olumsuz etkilerin 2014 senesinde de devam edebileceğini düşünüyor. “IAB Türkiye’nin sunduğu rakamlara baktığımızda internet reklamcılığındaki büyüme hız kaybetmeden devam ediyor gibi. Gözden kaçırılmaması gereken nokta bu büyümenin ağırlıklı olarak Arama Motoru (Google), Sosyal Medya (Facebook) ve Online Video Reklamları (Youtube ve belli başlı yerel mecralar) ile desteklenmiş olması.”

SEMtr Genel Müdürü Alper Cengiz ise Danış’ın tam tersine hali hazırdaki ve devam edecek büyümelerden bahsediyor. ‘Türkiye internet reklamcılığı anlamında düzenli bir büyüme içerisinde. 2013 yılında tüm dijital reklam yatırımlarında artış oldu. Performans pazarlaması ağırlıklı reklam bütçeleri yönettiğimiz için sektörün Arama Motoru Pazarlaması ile alakalı reklam yatırımlarında %30-40 aralığında bir artış görüldüğünü söyleyebilirim. Bizim müşterilerimizin çoğunda ise reklam yatırımları %50’nin üzerinde büyüdü.”

Gezi Parkı ve 2013 Dijital Reklam Hedefleri

GenArt CEO’su Burak Yılmaz ise hem Alper Cengiz’in hem de Sarper Danış’ın görüşünü destekleyen rakamlar sunuyor. IAB rakamlarına göre Türkiye dijital reklam yatırımları 2012 yılında %30’un üzerinde büyüyerek 943 Milyon TL’ye ulaştı ve yine Adex raporuna göre bu büyüme Türkiye’yi, Rusya’nın ardından Avrupa’nın en hızlı büyüyen 2. pazarı konumuna getirdi. Yılmaz, sektörün bu rakamlardan aldıgı güçle bu yıla da hızlı bir giriş yaptığını ve yılın ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre tekrar %30 büyüyerek 541,8 milyon TL’lik hacme ulaştığını belirtiyor. “Ne var ki Mayıs sonu itibariyle başlayan Gezi Parkı süreci önce reklam piyasasını daha sonra da özellikle olayların büyük yankı bulduğu interneti ve internet reklamcılığını doğrudan etkiledi. O tarihten itibaren sektördeki her oyuncu hedeflerini revize etmek zorunda kaldı. Bu nedenle yılın 2. yarısında bir önceki yıla göre kayda değer ya da hiçbir büyüme olduğunu kişisel olarak düşünmüyorum.”

Yılmaz yine de bazı dikeylerde bir takım büyümeleri yaşadıklarını da itiraf ediyor ama… Onlar da mobil ve video reklamcılık. Hatta Aegis Media Turkey Dijital Direktörü Zafer Özçelik  de bu iki alandaki gelişmelerin pazarlamanın yol haritasını belirleyeceğini düşünüyor.

[heading style=”1″]Artık branding 3.0 dönemindeyiz[/heading]

Özgür Kirazcı, Google Türkiye Kurumsal Çözümler Pazarlama Müdürü

Özgür Kirazcı
Özgür Kirazcı, Google Türkiye Kurumsal Çözümler Pazarlama Müdürü

Birbirine bağlı çok ekranlı dünyanın hayatımıza girmesi ile artık dilediğimiz anda bilgiye erişme ve etkileşimde olma avantajına sahibiz. Yapılan araştırmalarda günümüzün 4.5 saatlik bir zamanını ekran önünde geçiriyoruz. Bunu yaparken de hangi ekranı seçeceğimizi anlık ihtiyaçlarımız belirliyor. Cep telefonu ya da tabletden yana tercihimizi kullanıyoruz; hatta bazen 2 ekranı aynı anda kullanıyoruz. %81 akıllı telefon ve televizyon, yüzde 66 akıllı telefon, tablet ya da desktop…  Tek bir ekrandan bahsetmemiz artık mümkün değil. Birbirine bağlı 5 ekran artık hayatımızın ortasında. Markaların yaratıcı konseptlerle hedef kitlelerinin olduğu her medyada onlarla buluşabilmesi, 360 derece etkileşimde olabilmesi giderek önem kazanıyor.

[quote style=”1″]Bundan 10 sene öncesine baktığımızda logo, kurumsal kimlik katalogları, TV, dergi reklamları  ‘marka yaratmanın’ temel taşlarıydı. Bugün hala önemliler ama yaşadığımız dijital dönüşüm, offline’dan online’a geçiş bu süreçte farklı kavramları hayatımıza soktu. Branding 1.0 diye tanımlayacağımız bu dönemi, duygu ve marka değerlerine odaklanan branding 2.0 takip etti. Şimdi branding 3.0 dönemindeyiz.[/quote]

Video ve mobil, branding 3.0’da yükselen trend olarak karşımıza çıkıyor

Video ve mobil, ses ve görseli birleştirerek duygunun karşı tarafa geçmesini sağlıyor. Farklı medyalarda yaygınlaşabilirken, kullanıcıyı reactive’den katılımcı hale getiriyor.  Oluşturulan kampanyaların maliyetleri geleneksel mecraların çok altında maliyetler ile yaratılırken ölçülebilirlik, isabetlilik ve etkinlik açısından avantajlar sunuyor.  Halen TV önemli mecra ama her medyada kullanıcıya ulaşmak için yine videonun gücünü kullanma imkanı mevcut.

Türkiye’ye baktığımızda markaların bu dünyanın sunduğu avantajları artarak planlarının içine dahil ettiğini ve özellikle video reklamlarında yaratıcı konseptlerı denemeye başladığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki yıl bunun giderek artacağını geleneksel medyayı tamamlayıcı dijital çözümlerin medya planlarında  ağırlık kazanacağını öngörüyoruz.

[heading style=”1″]IDC verilerine göre 2016’da RTB’yle satın alınan display reklamlar 8 kat artacak[/heading]

Rima Erdemir, IAB Türkiye Başkan Yardımcısı

1. Daha da interaktif olacağız.

Zaten değil miydik? Evet öyleydik ama dijital dönüşümün hızı ve kapsamı önümüzdeki yıl daha da artacak. Çünkü mobil cihazların, akıllı televizyonların penetrasyonu artıyor. Çünkü internet gençlerin odaklandığı bir eğlence ve iletişim aracı olmaktan çıkıp, tüm yaş grupları için günlük yaşamın ayrılmaz bir parçasına dönüşüyor. Örneğin, IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Mart – Haziran 2013 döneminde video sitelerini ziyaret eden 35 – 44 yaş arası gerçek kullanıcı sayısının %20 oranında arttığını; son bir yıl içinde 55 yaş üstü kullanıcı sayısının 1.2 milyona ulaştığını; gündem hareketlendiğinde 45 – 54 yaş aralığındakilerin de haberleri internetten takip etmeye başladığını ortaya koyuyor. Özetle, 2014’te hedef kitlesine ulaşmak isteyen her tür ürün/marka interneti daha fazla kullanacak.

2. Ajanslar ve yayıncılar daha teknolojik çalışacak.

Çoklu ekran, büyük veri, RTB, sosyal medya, içerik sağlama… Ajans ve yayıncı tarafını bu kavramlar meşgul edecek.

Rima Erdemir
Rima Erdemir, IAB Türkiye Başkan Yardımcısı

Nielsen’in bir araştırması 2016’da dijital reklamların %50’sinin çoklu ekran özelliğine sahip olacağını öngörüyor. Yani ajanslar önce stratejiyi oluştururken, ardından kampanyayı tasarlarken çoklu ekran olgusunu göz ardı edemeyecek. 3600 kavramı, dijital ortamda teknolojiyle harmanlanacak.

Cep telefonlarımız, tabletlerimiz ve bilgisayarlarımızla gün içinde attığımız her adımla veri üretiyoruz. Bu nedenle veri, pazarlama ve teknoloji hiç olmadığı kadar içiçe geçecek. Veriyi doğru okumak mühendislik becerisi gerektirirken, veriyi doğru kullanmak stratejik planlamacıların, yaratıcıların işi olacak. Bilimle yaratıcılık bütünleşecek.

IDC 2012 verilerine göre 2016’da RTB’yle satın alınan display reklamlar 8 kat artacak. Küresel standartları yakalama konusunda hızlı davranan sektörümüz zaten RTB yatırımlarını yapmış durumda. Önümüzdeki yıl kurulan sistemler yaygın olarak kullanılacak. Yayıncılar için envanterin, ajans ve reklamveren için reklamların verimliliğini artacak.

[quote style=”1″]Markalar sosyal medyadaki varoluşlarını nitelikli içerikle pekiştirecek. Bu nedenle teknoloji odaklı kişilerin yaratıcılarla dirsek teması daha da gelişecek, hatta silolar birleşecek. Uzmanlığın getirdiği ayrışma azalacak, orkestranın tamamını tek noktadan yönetme eğilimi artacak. [/quote]

3. Bütçelerde dijitalin payı artacak, KOBİ’ler dijitalden yararlanma becerilerini geliştirecek.

Dijital reklam yatırımları her yıl çift haneli rakamlarla büyüyor. Bu trendin süreceğini, 2016’da internetin televizyondan sonra en büyük ikinci mecra olacağını zaten defalarca dile getirmiştik. Artık buna ilave bir unsuru daha dikkate almak gerekiyor. Dijitalin toplam medya yatırımlarından aldığı pay artarken benzer bir gelişme reklamveren bütçelerinde yaşanacak. Pazardaki gelişmeler doğal olarak markalara yansıyacak, bütçelerde dijitalin payı diğer kalemlere oranla daha hızlı artacak.

Büyüme bununla da sınırlı kalmayacak, pazara yeni reklamverenler girecek. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmel bir markalaşma ve reklam aracı olan internetin kullanımı bu segmentte özellikle artacak.

[heading style=”1″]2014 mobil, video ve otomatik satın alma platformlarının yılı olacak[/heading]

Orkun Tekin, Reklam Z İnternet CEO’su

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2014 senesi yine mobil, video ve otomatik satın alma platformlarının senesi olacak. Özellikle video reklam pazarının ulusal kanallardaki kuşak reklam atılmaları sayesinde daha da hızlı büyüyeceğini gözlemliyoruz. Premium içerik sağlayıcıların ve online tv içeriğinin önemine dikkat çekmekte fayda var.

Bunun yanında dijital içerik tüketimi çok ciddi bir oranda mobile kaydığından, önümüzdeki dönemde reklam verenlerin mobil evrene hitap edecek sunumlarını hazırlamaları, varolanların ise kullanılabilirlik endekslerini hızla artırmaları gerekecek. Otomatik satın alma platformları ise hem optimizasyon hem de veriye dayalı hedefleme yetkinliklerini sürekli geliştirdiklerinden, ciddi bir oranda hacim yaratmaya devam ediyor olacaklar. Display reklam dünyasının ise içerik kalitesini sürekli geliştiren ve tekil kullanıcı büyümesini sürdüren mecraların premium algı sayesinde proje ve sponsorluk geliri anlamında önleri açık.

Orkun Tekin
Orkun Tekin, Reklam Z İnternet CEO’su

Online mecraların temel problemi , yapılan reklam çalışmalarının marka algısına katkı endeksi anlamında halen bir araştırma olmadığından, gösterim veya tıklama odaklı katmadeğer sunumunun ve fiyatlamasının ötesine geçememesi. Bu araştırmaların da yapılıp sektörel anlamda paylaşılması sonucunda fiyatlara etkisinin olumlu olacağını düşünüyorum. Yakın zaman içinde semantik ve içeriğe uyumlu reklam yatırımlarının artacağını ve 2015 itibariyle bu paralelde önemli çalışmaların görüleceğini de şimdiden paylaşmakta fayda var.

Bunun yanı sıra sosyal medya platformları kullanıcı verisi ve bu veriye dayalı etkileşim güçleri sayesinde pazarda ön sıralardaki yerlerini her zaman koruyor olacaklar.

[heading style=”1″]Mobil ve in stream reklamcılık 2 önemli kırılım olacak[/heading]

Burak Yılmaz, GenArt CEO’su

2014 yılı dijital reklam yatırımlarından önce bugünü değerlendirmenin daha faydalı olduğuna inanıyorum. IAB rakamlarına göre Türkiye dijital reklam yatırımları 2012 yılında %30’un üzerinde büyüyerek 943 Milyon TL’ye ulaştı ve yine Adex raporuna göre bu büyüme Türkiye’yi, Rusya’nın ardından Avrupa’nın en hızlı büyüyen 2. pazarı konumuna getirdi. Bu rakamlardan aldıgı güçle, sektör bu yıla hızlı bir giriş yaptı ve yılın ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre tekrar %30 büyüyerek 541,8 milyon TL’lik hacme ulaştı. Ne var ki Mayıs sonu itibariyle başlayan Gezi Parkı süreci önce reklam piyasasını daha sonra da özellikle olayların büyük yankı bulduğu interneti ve internet reklamcılığını doğrudan etkiledi. O tarihten itibaren sektördeki her oyuncu hedeflerini revize etmek zorunda kaldı. Bu nedenle yılın 2. yarısında bir önceki yıla göre kayda değer ya da hiçbir büyüme olduğunu kişisel olarak düşünmüyorum. Fakat bunun yanında bazı dikeylerde bir takım büyümeleri yaşadık. Son birkaç yıldır tüm sektörün ağzında olan ama hala hakettikleri yerleri tam manasıyla bulamayan Mobil ve video reklamcılık büyüme kaydeden ender kırılımlardandı. Yine aynı şekilde, birkaç sene önce lugatımıza giren  “RTB”, “Programmatic buying”, “DSP”, “SSP” gibi terimler bu sene neredeyse her konuşmada yer alan terimler haline geldi.

[quote style=”1″]Önemli büyümeler beklediğim diğer bir bölüm performans marketing tarafı olacaktır. Real time bidding ajanslar ve mecralar tarafinda bir takım tehditler oluştursa da, alt yapısını buna göre hazırlayan yerlerin önümüzdeki yıllarda devamlılıklarını sağlayabileceklerine inanıyorum.[/quote]

Burak Yılmaz
Burak Yılmaz, GenArt CEO’su

Önümüzdeki yıla baktığımızda, bu sene özellikle yılın 2. yarısında kaydedemediğimiz büyüme dikkate alındığında, sektör için çok daha iyimser ve önemli bir yıl olacaktır. Diğer bir deyişle umut ediyorum ki kaldığımız yerden hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz. Mobil ve in stream reklamcılık, sektör ortalaması üzerinde büyüme kaydedecek 2 önemli kırılım olacaktır. Sosyal medyanın gücü bu sene sektörden olsun ya da olmasın Türkiye’de herkes tarafından anlaşılmış durumda. Reklam tarafına baktığımzda ise artık  Facebook oturmus bir kullanım alışkanlığı yaratmış durumda, pazara bu yıl Twitter, Foursquare gibi önemli diğer oyuncuların girmesiyle sosyal medya reklamcılığı ciddi bir ivme kaydetti. 2014’te de, hem bu mecralardaki kullanım alışkanlıklarının daha da oturmasıyla hem de reklam modellerini Türkiye’de açacak olan Tumblr, Instagram gibi diğer mecraların oyuna dahil olmasıyla sosyal medya reklamcılığı yükselen diğer bir kırılım olacaktır.

[heading style=”1″]2013 senesinin bazı olumsuz etkileri 2014’te de devam edebilir[/heading]

Sarper Danış, Hype Kurucu Ortak

İlk günlerinden günümüze kadar sürekli olarak çift haneli büyümeler gördüğümüz Türkiye internet reklamcılığı belki de en zor senesini yaşamış olabilir. 2013 senesi her ne kadar bitiyor olsa da bazı olumsuz etkileri 2014 senesinde devam edebilir. Umalım etmesin.

IAB Türkiye’nin sunduğu rakamlara baktığımızda internet reklamcılığındaki büyüme hız kaybetmeden devam ediyor gibi. Gözden kaçırılmaması gereken nokta bu büyümenin ağırlıklı olarak Arama Motoru (Google), Sosyal Medya (Facebook) ve Online Video Reklamları (Youtube ve belli başlı yerel mecralar) ile desteklenmiş olması. Ülke ekonomisinin %5 seviyesinde büyümesi öngörülürken, %20-30 büyümeler tabii ki sektörümüz açısından çok olumlu. Ama 10 sene sonra geriye baktığımızda 2013’ün internet reklamcılığı adına en iyi sene olmadığını söylemek oldukça mümkün.

365 gün devam eden online kampanyaların sayısı gün geçtikçe artıyor

Sarper Danış
Sarper Danış, Hype Kurucu Ortak

Tüm yaşananlara rağmen 2013 senesinin reklamveren tarafında ciddi değişimlerin yaşandığı bir sene olduğunu gözlemledik. Bu değişimler online pazarlama ve reklam dünyasına çok olumlu yansıyor. Artık kampanyaları öncesinde “#” fikri düşünmeyen, “Like” öngörüleri yapmayan marka kalmadı gibi. Bazı kampanyaların ana platformunun internet olduğunu, TV ve diğer platformlarla online kampanyaların desteklendiğini deneyimledik. 12 ay-365 gün devam eden online kampanyaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Markaların video, mobil, sosyal medya vb tüm dijital platformları anlama isteği ve bu platformlara adapte olma hızı müthiş.

[quote style=”1″]Bazı kampanyaların ana platformunun internet olduğunu, TV ve diğer platformlarla online kampanyaların desteklendiğini deneyimledik. 12 ay-365 gün devam eden online kampanyaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Markaların video, mobil, sosyal medya vb tüm dijital platformları anlama isteği ve bu platformlara adapte olma hızı müthiş.[/quote]

Belirsizliklerin çok olduğu bir sene bizleri bekliyor (Ülkemizde her sene benzer duygularla başlamıyor muyuz yeni seneye?). İlk çeyrek yerel seçimler, sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve -konuşulanlara bakılırsa- sene sonunda genel seçimler… Neredeyse tüm sene müthiş yoğunlukta yaşanacak mesaj bombardımanında markaların sesini duyurabilmesi için çok akıllı reklam tekniklerine ve yeni yöntemlere ihtiyaç duyacaklarını düşünüyorum.

Farklılaşmayı başarabilenler için güzel bir sene onları bekliyor olacak. Dijital dünya farklılaşmak isteyen tüm markaları yeni oyuncaklarıyla bekliyor olacak. Real Time Bidding, Programmatic Buying, Remarketing, Html 5, Ad Exchanges vb oyuncaklar yenilikçi markaları bekleyen 2014 Yeni Yıl Hediyeleri olacak.

[heading style=”1″]İnternet yoluyla elde edilen verilerin CRM verileri ile ilişkilendirilmelerini ve pazarlama stratejilerinin daha kişisel oluşturulmasını öngörüyoruz[/heading]

Alper Cengiz, SEMtr Deputy General Manager

‘Türkiye internet reklamcılığı anlamında düzenli bir büyüme içerisinde. 2013 yılında tüm dijital reklam yatırımlarında artış oldu. Performans Pazarlaması ağırlıklı reklam bütçeleri yönettiğimiz için sektörün Arama Motoru Pazarlaması ile alakalı reklam yatırımlarında %30-40 aralığında bir artış görüldüğünü söyleyebilirim. Bizim müşterilerimizin çoğunda ise reklam yatırımları %50’nin üzerinde büyüdü.

Elbette 2013 yılının sürprizi Youtube oldu. Hayatımızda limitli olarak yer alan video reklamcılığı ve ülkemize yeni olan YouTube reklam modelleri, görüntülü reklamcılığa yeni bir ivme kazandırdı. Bunların yanında “Real Time Bidding” (RTB) teknolojileri hayatımızda daha çok yer almaya başladı. Özellikle görüntülü reklamlarda da performans pazarlamasına gidilmesi açısından bu yeni teknoljilerin hayatımızdaki yeri her geçen gün artacak gibi duruyor.

Performans Pazarlamasıyla beraber internette Marka Pazarlaması kavramını daha çok duymaya başlayacağız

Alper Cengiz
Alper Cengiz, SEMtr Deputy General Manager

Google, DoubleClick’i ülkemizde desteklemeye başlayarak ve yerel ekip oluşturarak görüntülü reklamlarda da performans kanalı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2014 yılında YouTube’un hayatımıza girmesiyle Performans Pazarlamasıyla beraber internette Marka Pazarlaması kavramını daha çok duymaya başlayacağız. Interneti, özellikle de Arama Motoru Reklamcılığını tamamen performans odaklı olarak algıladığı için bu teknolojilere mesafeli duran, marka bilinirliği ve kitlesel erişimi ön planda tutan, hızlı tükettim malları ve otomotiv gibi sektörlerin Marka Pazarlaması kavramı kapsamında internette daha fazla boy göstereceğini düşünüyoruz.

Arama yoluyla gerçek rating ölçtük

Bütün bu yeni teknolojilerin ve kavramların “olmazsa olmazı” ise ölçümleme olacak. 2013 yılında bir ilke tanık olduk ve bir müşterimizin medya ajansı, TV reklamlarının hedef kitlesini belirlemek için Google Analytics verilerimizi kullanma talebinde bulundu. Benzer şekilde bir başka müşterimizin TV reklamlarının aramaya etkisini dakika bazında ölçümleyerek, medya planının verimliliğini anlamalarına yardımcı olduk. Bir anlamda arama yoluyla gerçek rating ölçtük. Buna benzer örneklerin çoğalacağını, bilinçli müşterilerin internet yoluyla elde ettikleri verileri ölçümlemelerini, bu verileri CRM verileri ile ilişkilendirmelerini ve bu ölçümleme ve ilişkilendirme sonucunda pazarlama stratejilerinin çok daha kişisel ve odaklı bir şekilde oluşturacağını öngörüyoruz. Bunun için hep birlikte çalışıyor, üretiyor ve öğretiyor olacağız.

[heading style=”1″]Teknolojideki gelişmeler pazarlamanın yol haritasını belirleyecek[/heading]

Zafer Özçelik, Aegis Media Turkey Dijital Direktörü

Amerika ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaya başlanılan RTB (Real Time Bidding) altyapılarının Türkiye’de oluşması ve gelişmesiyle birlikte dijital medya satın almasının şekli de yavaş yavaş değişiyor olacak. Halihazırda yapılan envanter satın alma yöntemi hedef kitle satın almasına doğru kaymaya, fiyatlar da aynı borsalarda olduğu gibi anlık olarak talep/arz ilişkisine bağlı olarak belirlenmeye başlayacak. Mecraların envanterlerini bu sistemlere ne kadar açtıkları ve bunların üzerinde kullanılacak hedefleme datalarının zenginliği sistemin işleyişini belirleyen önemli faktörler olacak.

[quote style=”1″]Anlık pazarlamayı (Real Time Marketing) iyi yapan markalar ön plana çıkacak. Tüketicilerin ilgi sürelerinin kısalmasıyla birlikte, doğru zamanda doğru tonaliteyle karşılarına çıkan markalarla bağ kurma ihtimalleri çok daha yüksek. Bunu dünyada en iyi yapan marka Oreo. Türkiye’de de bu tip pazarlama ve sosyal medya iletişim faaliyetlerinin önem kazanacağını düşünüyorum. [/quote]

Medyanın tanımı artık şekil değiştiriyor

Zafer Özçelik
Zafer Özçelik, Aegis Media Turkey Dijital Direktörü

Medyanın sadece mesajı iletmek üzere kullanılan bir mecra değil, aynı zamanda tüketicilerin hayatına rasyonel ya da duygusal fayda sağlayacak bir mecra olarak kullanılacağı döneme giriyoruz. Dolayısıyla medyanın tanımı artık şekil değiştiriyor ve markanın iş değerlerine katkı yaratacak bir modele dönüşüyor.

Medyanın entegre kullanımı ve online offline temas noktalarının ortak bir bakış açısı ve stratejiyle yönetilmesi önem kazanacak. İletişimi silolar halinde değil, çoklu medya kullanımına uygun hale getiren markalar başarılı olacak. Teknolojideki gelişmeler pazarlamanın yol haritasını belirleyecek.

Yorumlar (0)