x

Yurtdışından Alışverişe Muafiyet 75 Euro’ya Düşürüldü

Yurtdışından Alışverişe Muafiyet 75 Euro’ya Düşürüldü

İnternetin en tatlı getirilerinden biri belki de oturduğumuz yerden alışveriş yapma lüksüne sahip olmamız. Daha da güzel olan ülkemizde bulunmayan ya da daha ucuz mağazalardan alışveriş yapmamıza olanak sağlayan e-ticaret siteleri. Ancak gelin görün ki “yolsuzluk” önlemek amacıyla bir süre önce e-ticaret sitelerinin vergi ödemeye başlayacağı haberini paylaşmıştık ki bir hafta sonra da Gümrük Müşteşarlığı  yurt dışından posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalarda 150 Euro’luk limitin aşılıp aşılmadığını kontrol edeceğini ve bu muafiyetten sadece gerçek kişilerin yararlanabileceğini duyurmuştu.

150 Euro’luk limite olan tepkiler sürerken, Bakanlar Kurulu’nun Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da yaptığı değişiklik ile artık gönderi başına toplam 75 Euro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet uygulanacak! Yeni düzenleme muafiyetin sadece gerçek kişilere uygulanacağı uygulamasını bir kenara bırakarak hem gerçek kişilere hem de tüzel kişilere gelen eşyayı muafiyet kapsamına aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, PTT ve kargo işletmeleri nezdinde yapılan araştırmaya göre, yurtdışından posta ya da hızlı kargo yoluyla gelen eşyaların %95’inin 75 Euro altında olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Yorumlar (2)

  1. İsterse bedava yapsınlar millet bir yolunu bulmuş. Şimdi herşey 75 avronun altında gelir. Örneğin Iphone alırsın bakarsın faturaya 75 avro :)

  2. Aşağıdaki maddenin 3. kısmında fatura bedelleri ile ilgili kısım var. YAni fatura bedeli de oradaki görevli için inandırıcı olmalı…

    Muafiyet limitlerinin aşılması ve eşyanın vergilendirilmesi

    MADDE 63- (1) Eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin 61 inci maddede belirtilen değerleri aşması halinde muafiyet yalnızca toplam değeri 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır. Muafiyet değerlerinin aşılması durumunda, muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma 62 nci maddede belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır.

    (2) 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.

    (3) 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.