x

2016’da G-20 Ülkelerinin İnternet Hacmi 4.2 Trilyon Dolar Olacak

2016’da G-20 Ülkelerinin İnternet Hacmi 4.2 Trilyon Dolar Olacak

Ortaya çıktığı günden bu yana hiç durmadan gelişimini sürdüren internet, bugün inanılmaz boyutlara ulaşarak neredeyse dünya nüfusunun üçte birini etkisi altına almış durumda. İnternet eğer insanları, kültürleri ve ülkeleri değiştirebilme gücüne sahipse, bunun ekonomik karşılığı da büyük olmalı.

Boston Consulting Group’un düzenlediği raporda internetin gelecek yıllarda ulaşacağı ekonomik boyut oldukça dikkat çekici. Şirketlerin ve ülkelerin dijital ekonomide nasıl kazanabileceğini araştırmak üzere hazırlanan raporda, internet ekonomisinin hacmi G-20 ülkelerinde 4.2 trilyon dolara ulaşacak. Gelecekte internet ekonomisinde başı çekecek ülkeler ABD, Çin, Japonya, Hindistan ve Almanya olarak sıralanıyor.

Rapora göre 2010 yılında G-20 ülkelerindeki internet ekonomisinin 2.3 milyar dolar hacminde olduğu belirtiliyor. İtalya ve Brezilya’nın ekonomisinden büyük olan bu rakam G-20 ülkelerinin GSYİH’sinin %4.1’ine tekabül ediyor.

Ekonomik hacmin gelişiminde internetteki nüfus artışının da payı büyük. Bulgulara göre 2016 yılında tüm dünyada 3 milyar kişi internet kullanıyor olacak. Halihazırda G-20 ülkelerinde 800 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde kullanıcılarının yaklaşık yüzde 80’inin sosyal ağlara ulaşabiliyor olması rapordaki dikkat çekici verilerden bir diğeri.

Zenginliğe işaret eden tüm bu rakamlar, internetin ileride ülkelerin ekonomi politikalarına dahi etki eder hale geleceğini gözler önüne seriyor.

Yorumlar (0)