x

Sosyal Medya

Kullanıcıların internet üzerinden yaptıkları etkileşim, bilgi paylaşımı ve diyalogların tamamını kapsayan yeni nesil iletişim şekli. Son dönemde özellikle markaların etkin kullanımı ve dijital reklamcılıkta ölçümleme ve hedeflemenin kontrol edilebilirliği sayesinde sosyal medya, geleneksel medyadan daha öncelikli konuma gelmiştir.