x

Bir liderin yapabileceği 7 büyük hata

Bir liderin yapabileceği 7 büyük hata

Bir ekip içerisinde liderlik sorumluluğunu üstlenen insanların hareketleri, ekibin başarısını doğrudan etkiler.

Hatta birçok ekip liderinin kabiliyetleri, ekip içerisindeki diğer insanların performanslarını aşmalarına ve hatta kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar. Haliyle bunun tersi durumda ise vasat bir lider, olağanüstü kabiliyetlere sahip bir ekibi bile, atıl hale getirebilir.

Liderliğin gerektirdiği kabiliyetler, bazen bilinçli bazen de bilinçsiz olarak kontrol dışı bir hale gelebilir. İlk bakışta avantaj gibi görünen bazı özellikler, bir liderin sonunu hazırlayacak bir dezavantaja dahi dönüşebilir.

İşte bir lideri zaaflarına kurban edebilecek, 7 büyük kusur;

Gurur
Aslına bakılırsa doğru seviyedeki gurur, birçok lider için avantaj oluşturur. Çünkü gerçek bir liderin, karşıt görüşler altında ezilmemesini sağlayan en temel iki özelliği gururu ve fikirlerine olan güvenidir. Fakat bununla birlikte, bir liderin gururu ekibini veya çevresindeki diğer insanları ezerek, onların kabiliyetlerini örseleyecek noktaya geldiğinde ortaya son derece nahoş bir görüntü çıkar. Ve çoğu zaman ekibin özgüveni liderlerinin gururu altında ezilir.

Kıskançlık
Yalnız liderler için değil, tüm insanlar için kıskançlık tehlikeli bir özelliktir. İmrenme seviyesinin üzerine çıkan kıskançlık, başkalarının ve hatta kendi ekibindeki insanların başarılarını önlemeye çalışmakla bile son bulabilir. Bu tür liderlerin en göze çarpan özelliği, başka insanların başarılarını gölgeleyerek, kendilerini ön planda tutmaya çalışmalarıdır. Ve bu özellik de etrafındaki insanların çalışma arzularının ortadan kalkmasına sebep olur.

Öfke
Özellikle başarı saplantılı liderlerde görülen aşırı sinirlilik ve hata kaldıramama hali, çoğu kez ekibin parçalanmasıyla son bulur. Ekibinin hatalarına ve bazen yeterli seviyede olmayan başarılarına karşı bile öfkeyle tepki veren liderler, bir süre sonunda ekipleri üzerindeki kontrollerini kaybederler. Bu durumda ya ekip içindeki insanlar kendilerini soyutlar veya ekipten ayrılırlar, ya da halk arasındaki tabirle “yüzsüzleşerek” gelen her türlü eleştiri veya öfkeye karşı tepkisizleşirler.

Tembellik
Bir liderin ‘tembellik’ denen kavramla yan yana geldiği çok nadiren görülür. Fakat ender görülse de genellikle rehavete sebep olan bazı başarıların ardından, ekip liderlerinin tembelleştiği görülebilir. Bu durumu takip edecek olay ise, ekibin de tembelleşmesi ve çalışma arzusunu kaybetmesi olacaktır.

Kontrolsüz hırs
Liderlik kavramının özü ele alındığında, yeterli hırsa sahip olmayan bir insanın lider olması da lider olarak kalması da pek mümkün değildir. Bununla birlikte bir liderin kalitesini ve başarısını belirleyen en önemli özelliği, bu hırsı kontrol etme ve yönlendirme biçimidir. Büyük resmi görmeyi başaramayan bir lider, hırsıyla yalnızca ekibini ve kendisini tüketmekten ileriye gidemez.

Para tutkusu
Para elbette her insan için olduğu gibi liderler için de önemlidir. Fakat bir liderin başarısıyla genelde doğru orantılı olan şirket gelirleri, bazen liderlerin yanlış kaygılara düşmesine sebep olabilir. Veya ekibe yapılacak ödemeler üzerinde söz sahibi olan bir liderin, maddi kaygılarla ekibini motive edecek paraları ödemeyerek, ekibinin sahip olduğu iş sadakatini kaybedebilir.

Tamahkarlık
Tamahkar olmak, aslında kontrolsüz hırs ve diğer bazı yanlış motive etmenlerinin birleşmesiyle ortaya çıkar. Bu noktada belirleyici olan ikinci motive etmeni ne olursa olsun (başarı, para ve hatta fiziki açlık) fazlalaştığı noktada zarar verici hale gelmeye başlar. Bir liderin sahip olması gereken en temel özelliklerden birisi, hem ekibi hem de kendisi için dengeleyici rolü oynayabilmektir. Bunu başaramayan bir lider ancak freni bozuk bir aracın ilerleyebileceği kadar ileri gider ve bir noktadan sonda bir yerlere çarpması kaçınılmazdır.

Yorumlar (0)