x

Blog Yazarları, Markalar ve Tüketiciler

Blog Yazarları, Markalar ve Tüketiciler

Technorati blogosfer denilemeye başlanan bloglar aleminin en büyük arama motoru. Sadece arama motoru görevini değil aynı zamanda tüm blog sektörünün nabzını tutması onu diğer arama motorlarından ayıran bir diğer özelliği.

Tecnorati Kasım ayında 2010 Blogosfer Raporunu yayınladı. Bu seneki raporun özel konu başlıklarından bazıları;

  • Sosyal Medyada Markalar
  • Sosyal Medya vs. Geleneksel Medya
  • Blog Yazarları ile Çalışan Markalar
  • Twitter ve Facebook’un Önemi
  • Niche Blog
  • Blogosferdeki Değişimler

Bu başlıkların yanı sıra hazırlanan raporda ayrıca kadın blog yazarlarına yer verilmiş. Kadın blog yazarlar yazmış oldukları blogların takip edilmesi ve popülerliğinin erkek blog yazarlarınkine göre farklı oldukları noktaları açıklayan raporun bu kısmı alışveriş ve önerilere daha olumlu bakan kadın kullanıcı profilini önemle vurgulamış.

Blog yazarlarının demografik özelliklerini de ortaya koyan raporda; blog yazarları genelde iyi eğitim almış, belli bir gelir seviyesinin üstünde kişiler olduğu belirtilmiş ve artık geleneksel medya ile blog yazarlarının oluşturduğu ortam arasındaki aralığın giderek kapandığı söylenmiş.

Tüm dünyadaki blog yazarlarını dağılımı ise yukarıda verildiği gibi olmuş.  Büyük çoğunluk Amerika ve Kanada’da olsa da Avrupa’nın da azımsanmayacak sayıda blog yazarı olduğu ortaya konulmuş.

Blog yazarlarının hangi konular hakkında yazılar yazmasına karar verdiği sorusunu ölçeklendiren “Etkileyenleri Ne Etkiliyor?” bölümü, blog yazarlarının sırasıyla; arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalar, Sosyal Medya ile ilgili haber yayını yapan web sitelerindeki haberler, geleneksel medyadaki haberler ve diğer bloglarda okudukları iletiler gibi kanallardan etkilendikleri ortaya çıkmıştır. Aslında bu sonuç, anı zamanda bu sosyalmedya.co web sitesinin de ne kadar anlamlı ve gerekli bir oluşum olduğunu ortaya koyacak niteliktedir.

Raporun bir diğer kısmında Blog yazarlarının markalara karşı tutumları ortaya koyulmuş. Oranlar her seçeneğe neredeyse eşit miktarda dağılmış olsa da birçok Blog yazarının blogunda markalar hakkındaki düşüncelerini, markalara dair kendilerinin ve/veya arkadaşlarının tecrübelerini paylaştığı ortaya çıkmıştır.

Araştırmanın tüketicilere yönelik olan kısmında ise; tüketicilerin güvendikleri bilgi kaynağını belirlemeye yönelik olan sorularda internet ortamındaki kaynaklardan ilk sırada gelen Facebook’daki bir arkadaşın önerisi sonrasında gelen cevap bloglarda okunan iletiler. Bu, şu iki düşünceyi ortay koyuyor. Birincisi; Facebook, diğer soysala ağlara göre daha güvenilir ve gerçek üyelere sahip ve üyelerin birbirleriyle olan etkileşimi yüksek. İkincisi ise; sosyal medya ortamında ana akım sosyal ağlardan biri olan Facebook’tan sonra en güvenilir bilgi kaynağı bloglar.

Aşağıdaki linklerden Technorati Blog Report 2010’un farklı konulardaki raporlarına ulaşılabilir.

http://technorati.com/blogging/article/state-of-the-blogosphere-2010-introduction/

http://technorati.com/blogging/article/who-bloggers-brands-and-consumers-day/

http://technorati.com/blogging/article/day-2-the-what-and-why2/

Peki, sizce bu durum Türkiye’deki blog yazarları ve internet kullanıcıları için geçerli mi? Gerçekten de bu kadar etkili mi bloglar?

Yorumlar (0)