x

BTK’dan Alan Adı Kayıt Kuruluşu Olmak İsteyen Şirketlere Çağrı

BTK’dan Alan Adı Kayıt Kuruluşu Olmak İsteyen Şirketlere Çağrı

Türkiye’de internet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşların tespiti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacak. BTK ilk adım olarak internet alan adı kayıt kuruluşu olmak isteyen adaylar için gerekli idari ve teknik şartları içeren bir toplantı düzenleyecek.

Bugüne değin “.tr” uzantılı internet alan adı sisteminin ve buna ait merkezi veritabanının işletilmesine, rehberin oluşturulmasına, güncellenmesine ve rehberlik hizmetinin sunulmasına ve alan adı başvuru işlemlerinin gerçek zamanlı olarak yapılmasına imkân veren TRABİS sistemi bazı idari ve hukuki engeller nedeniyle hizmete girememişti.

.trBunun üzerine 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 35. maddesi gereğince; internet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esasları belirleme görev ve yetkileri önce Ulaştırma Bakanlığı’na verildi. Bakanlık ise 2010 yılında “İnternet Alan Adları Yönetmeliği” adıyla Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemedeki “internet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşlar Bakanlık tarafından belirlenir” hükmü gereğince yürütme için BTK’yı yetkilendirdi.

Türk İnternet’in haberine göre bunlarla birlikte BTK ile TÜBİTAK-ULAKBİM arasında imzalanan şözleşme hükümlerine göre TRABİS’in faaliyete geçebileceği ve “.tr” alan adlarına ilişkin işlemlerin yürütülebileceği bilişim altyapısı da hazır hale getirildi. Aynı zamanda alan adları ile ilgili anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcı (UÇHS) ve kayıt kuruluşlarına dair yeni tebliğler de yayınlandı.

BTK’nin ve potansiyel kayıt kuruluşlarının yer alacağı toplantı “İnternet Alan Adları Kayıt Kuruluşları Toplantısı” 31 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Yorumlar (0)