x

Bulut Bilişim 2015’de 14 Milyon İnsana Yeni İş Kazandıracak

Bulut Bilişim 2015’de 14 Milyon İnsana Yeni İş Kazandıracak

Bulut bilişimde konusunda atılan başarılı adımlar sayesinde bugün birçok şirket, sahip olduğu bilişim servislerini ve uygulamalarını internet gibi harici bir omurga üzerinde çalıştırmayı uygun buluyor. Bunun nedeni şüphesiz ki bulut bilişimin, şirketlerin ortak amacına uygun olarak mevcut ortamdakine oranla daha iyi bilişim hizmetlerini daha ucuza sunabilme becerisi. Bu nedenle 2020 senesinde 241 milyar dolar değerinde olacağı hesaplanan bulut bilişim sektörünün geleceğinin parlak olduğunu söyleyebiliriz.

Microsoft ve IDC tarafından yapılan ortak araştırma bu görüşü destekler nitelikte. Araştırmaya göre bulut bilişim teknolojisi 2015 yılında 14 milyon yeni istihdam sağlayacak. Üstelik bu istihdamın %50’sinden fazlasını küçük ve orta ölçekli şirketler karşılayacak. Buna ek olarak bulut bilişimin getirdiği yenilikçi yaklaşımın internet teknolojileri sektörüne yıllık 1 trilyon dolarlık bir gelir getireceği tahmin ediliyor.

Araştırma sonucunda 2012 yılıyla birlikte bulut bilişim sektörünün 6.7 milyon kişilik yeni istihdam kazanacağı belirtiliyor. Bu rakamın ilerleyen süreçte 2013’te 8.8 milyon, 2014’te 11.3 milyon, 2015’te 13.8 milyon civarında olacağı ifade ediliyor.

Bulut bilişimdeki bu büyüme dünya pazarında da büyük bir gelişimi beraberinde getirecek. Bulut bilişim sektörü doğal olarak her coğrafyada aynı gelişimi gösteremeyecek belki ama birçok yeni iş fırsatını ortaya çıkaracak. Özellikle Çin ve Hindistan bu konuda başrolü oynayacak ülkeler arasında. Rapora göre bulut bilişimin 2015 yılında Çin ve Hindistan’da 6.7 milyon ek istihdam yaratacağı düşünülüyor.

Araştırmada Türkiye’de bulut bilişim sektörünün yaratacağı istihdam verisi bulunmuyor. Ancak internet kullanım alışkanlıkları bakımından Güney Amerika ülkelerindeki veriler, Türkiye’ye örnek olabilir. Zira, araştırmaya göre 2012 ile 2015 yılları arasındaki bulut bilişim kaynaklı istihdamın, Kolombiya’da %389, Brezilya’da %386, Meksika’da %382, Şili’de %376 ve Arjantin’de %368 oranında artacağı tahmin ediliyor.

Yorumlar (0)