x

Evsiz Gençlerin %75’i En Az Bir Sosyal Ağı Kullanıyor

Evsiz Gençlerin %75’i En Az Bir Sosyal Ağı Kullanıyor

Alabama Üniversitesi‘nde yapılan bir araştırmaya göre evsiz gençlerin, internet erişiminde (diğer yaşıtlarına nazaran) sorun yaşamadıklarını ortaya çıkardı. Küçük fakat ilginç çalışmada, sosyal bilimciler, evsiz gençlerin %75’inin sahip olduğu sosyal ağları kullanım alışkanlıklarının, okula giden yaşıtlarıyla benzer nitelik taşıdığı bulgusuna ulaşıldı.

Alabama Üniversitesi’nden Rosanna Guadagno’nun yaptığı araştırma, 19 yaşındaki 237 öğrenci ve 65 evsiz genci kapsıyor. Araştırma sonucunda, sosyal ağları kullanan gençlerin %90’ının Twitter, Facebook gibi popüler sosyal ağlara üye olduğunu ve günde bir saat kadar bu ağlarda vakit geçirdikleri gözlemlendi.

Guadagno bu araştırmayla, dijital eşitsizliğin tekrar ele alınması gerektiği üzerinde duruyor. Elde edilen bulgular, üniversite öğrencisi ve aynı yaştaki yoksul gençlerin arasındaki teknoloji kullanımını gözlemliyor ve dijital eşitsizliğin hala geçerli olup olmadığına değiniyor. İnternet erişim imkanı, aynı yaşta farklı olanaklara sahip olan iki grupta da farklı etki göstermiyor.

Anketin sonucunda, üniversite öğrencisi ile akranı olan yoksul gencin sosyal ağlardaki aktifliği denk olduğu gözlemlendiğinden, internet kullanım ve erişim imkanı oranının, yoksul kesimi doğru temsil eden bir oran olmadığı kanısına varıldı. Teknoloji ile büyüyen yeni jenerasyonların, teknolojiyi kullanımda sosyo-ekonomik şartların etkisinde kalmadığı (en azından ABD’de) belirlendi. Dolayısıyla grup farklılıklarını tanımlamak için teknoloji kullanım oranını ele almanın artık yanlış bir yol olduğu fark edildi.

Yorumlar (0)