x

Facebook üye başına ne kadar kazanıyor?

Facebook üye başına ne kadar kazanıyor?

Facebook, 2015’in 4. çeyrek raporunu yayınladı. Facebook‘un büyüklüğünü genel olarak görmemize olanak tanımasından öte, 2013’ten itibaren değişimi de yer alıyor.

Gelirin mobil ve coğrafi bölgeler gibi kırılımları haricinde, günlük ve aylık aktif üye sayısına kadar bilgilerin mevcut olduğu raporla ilgili dikkat çeken noktalara baktığımızda; Facebook’un 2015’in ilk çeyreğine göre gelirleri yüzde 14’ün üzerinde artarak 4,042 milyar dolara ulaşmış. Mobilde günlük aktif kullanıcı sayısı 844 milyona ulaşan sosyal ağ iki yıl içerisinde yüzde 80’lik büyüme yakalamış.

Facebook’un Günlük Aktif Kullanıcı Sayısı

Ekran Resmi 2015-07-30 08.21.04

Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısının Asya, Avrupa, ABD ve Kanada ile birlikte diğer bölgeler olarak dönemlere ayrıldığı raporda, sosyal ağın aylık aktif kullanıcı sayısındaki artış sürekli devam etmiş.

Facebook’a sadece mobilden giriş yapan kullanıcılar

Raporda dikkat çeken noktalardan biri, 2.çeyrekte sadece mobilden giriş yapan aylık kullanıcı sayısı 655 milyon olması. Bu da yaklaşık iki yıl içerisinde iki kat büyüme demek.

Ekran Resmi 2015-07-30 08.37.53

Facebook’un bölgelere göre gelirleri

Ekran Resmi 2015-07-30 08.21.36

2015’in ikinci çeyreğinde 4,042 milyar dolar gelir elde eden Facebook’un gelirlerinin yüzde 95’ini reklamlardan geliyor.

Üye başına Facebook’un geliri

Ekran Resmi 2015-07-30 08.21.56

Üye başına gelir dönemlerin yıllık olarak karşılaştırılması amacıyla 5 dönemi paylaşan Facebook’un, tüm bölgelerde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, gelirlerini artırdığı grafikten kolayca anlaşılıyor. Facebook 2015’in ikinci çeyreğinde kişi başına en fazla geliri ABD ve Kanada’da 9,30 dolarla elde ederken, Avrupa bu rakamın yarısına yaklaşamamış, Asya’da ise bu oran 6’da 1. Dünya geneline bakıldığındaysa son çeyrekte Facebook üye başına 2,76 dolar gelir elde etmiş.

Mark Zuckerberg’ın Facebook’ta paylaştığı güncellemeyi de ekleyelim.

Bu rakamlar büyümenin en basit anlamda kısa bir özeti sayılabilir.

Yorumlar (0)