x

Instagram ve Pinterest Gibi Görsel Ağlar Markalar İçin Neden Çekici?

Instagram ve Pinterest Gibi Görsel Ağlar Markalar İçin Neden Çekici?

Dijital ve sosyal medya pazarlamasına yönelen markalar artık Facebook ve Twitter gibi gelenekselleşmiş sosyal ağlardan daha görsel odaklı sosyal platformlara dönüyor. Social Media Examiner’ın son raporuna göre artık dijital pazarlamacılar Instagram ve Pinterest gibi görsel ağlara daha fazla değer veriyor.

Social Media Marketing Industry Report adını taşıyan rapor pazarlamacıların %92’si artık sosyal medyanın pazarlama stratejilerinde olmazsa olmaz bir araç olduğunu kabul ettiklerini söylerken Facebook ve Twitter’da daha fazla görsel içerik paylaştıklarını dile getiriyorlar.

Nitekim Facebook ve Twitter da yaptığı son yeniliklerle daha görsel odaklı birer sosyal platform olma yolunda ilerliyor. Bunun altında ise görsel içeren paylaşımların daha fazla etkileşim alması ve bunun da doğal olarak markalar için daha fazla CTR ve conversion oranları anlamına gelmesi yatıyor.

“Bir görselin bin kelimeye bedel” olduğu sosyal medyada pazarlamacıların bu artık gelenekselleşmiş sosyal ağlardan ziyade odağında görsel ve multimedya yatan Instagram, Pinterest ve YouTube‘a eskiden daha fazla oranda yönelmeleri de dikkat çekiyor.

Bu doğrultuda pazarlamacılar hedef kitleleriyle olan etkileşimlerini artırmak için orijinal görseller ve videolar yaratmaya odaklanırken içerik stratejilerini de artık bu şekilde belirlemeye başlamış durumdalar.

Peki dijital pazarlamacılar neden Instagram ve Pinterest’i seviyor? İşte rakamlarla marka ve pazarlamacıların görsel ağlara yöneliş nedenleri…

Görsel pazarlamaya olan ilgi deneyimle artıyor

İlginç bir şekilde görsel sosyal ağlarda pazarlama faaliyetlerini hızlandıran pazarlamacıların bu seçimlerinde iş deneyimleri rol oynuyor. Rapora göre 1 yıldan daha az sosyal medya pazarlamasında tecrübesi olan pazarlamacıların favori sosyal ağı Facebook iken bunu Twitter ve LinkedIn takip ediyor.

deneyim-sosyal-ag

Ancak deneyim artıkça görsel sosyal ağlara yönelim daha da artıyor. Örneğin 1-2 senedir sosyal medya pazarlamasıyla uğraşan kişilerin yine ilk tercihleri Facebook ve Twitter iken YouTube kullanım oranları %37’den %63’e; Pinterest’e yönelim oranları %32’den %46’ya; Instagram’da ise %15’ten %26’ya çıkıyor.

Bu tecrübeler 5 yıl ve üstüne çıktığında ise bu pazarlamacıların görsel odaklı sosyal ağları daha fazla benimsemeye başladığını görüyoruz. %74 oranla YouTube dördüncü sıraya yükselirken pazarlamacıların %66’ı Pinterest’i, %47’si Instagram’ı kullanıyor.

deneyim-sosyal-ag-

Sosyal ağlarda harcanan zaman arttıkça görsel sosyal platformlara yönelim de artıyor

Pazarlamacıların sosyal ağlarda geçirdiği zaman da bu tercihlerinde önemli rol oynuyor. Araştırmada haftada 40 saatten fazlasını sosyal ağlarda geçiren pazarlamacıların, haftada sosyal medyaya 6 saatten az süre ayıran pazarlamacılara göre %46 oranda Instagram, %38  oranda YouTube ve %37 oranda Pinterest’te daha fazla pazarlama kampanyaları yaptığı belirtiliyor.

zaman-sosyalag

B2C pazarlamacılar B2B’ye göre daha görsel sosyal ağ odaklı

Raporda ayrıca B2C pazarlamacıların Pinterest ve Instagram gibi sosyal ağlara yatırım yapmaya daha meyilli olduğu paylaşılırken B2B pazarlamacıların LinkedIn, Google+ gibi sosyal ağlarla bloglara daha fazla yöneldiği belirtiliyor.

b2c-sosyal

Pazarlamacılar gelecekte görsel pazarlamaya daha fazla yatırım yapacaklarını söylüyor

Pazarlamacıların %67’si gelecekte YouTube pazarlamasına ayırdıkları bütçeyi ayıracaklarını söylerken %50’si Pinterest’e daha fazla yatırım yapmak istediklerin söylüyor.  Diğer yandan pazarlamacıların %42’si Instagram’a yatırım yapacağını söylerken Vine üzerindeki pazarlama aktiviteleri için bütçe ayırmayı planlayanların oranı ise %35 olarak dikkat çekiyor.

Videolar ve orijinal görseller pazarlamacılar için bir büyüme alanı

Pazarlamacıların dörtte üçü kampanyalarında video kullanımını artırmayı düşünürken %70 oranındaki pazarlamacının 2014 planları arasında paylaşımlarında meme, infografik gibi görselleri daha fazla kullanmak yatıyor.

Pazarlamacılar görsel yaratmak konusunda daha fazla şey öğrenmek istiyor

Görsel sosyal medya pazarlamasına her geçen gün daha sıcak bakmaya başlayan pazarlamacıların %68’i görseller yaratma konusunda daha fazla şey öğrenmek istediğini belirtirken %60’ı da orijinal videolar üretmek konusunda daha fazla bilgilenmek istediğini söylüyor.

gorsel-sosyalag

Yorumlar (0)