x

İnternet Bağımlılığı Erkeklerde Daha Yaygın [Araştırma]

İnternet Bağımlılığı Erkeklerde Daha Yaygın [Araştırma]

Geçtiğimiz ay sizlere Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi bünyesinde açılan İnternet Bağımlılığı Polikliniği‘nden bahsetmiştik. Şimdi de hastene bünyesinde yayınlanan ‘Düşünen Adam’ dergisinde yayınlanan internet bağımlılığı konulu araştırma ile karşınızdayız.

Liseye devam eden 211 öğrencinin katıldığı araştırmaya göre internet bağımlılığına erkeklerde daha sık rastlandığı ortaya çıktı.

Araştırmada, liseye devam eden bir grup ergende internet bağımlılığı ile yaş, cinsiyet, anne-baba yaşı, anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, evde internet erişiminin mevcudiyeti, ergenin internet başında geçirdiği süre, ergenin odasında bilgisayar bulunup bulunmaması, ergenin sigara kullanıp kullanmaması ve depresyon ölçek puanı gibi değişkenlerin internet bağımlılığı ölçek puanına etkisinin incelenmesi amaçlanmış.

İnternet Bağımlılığı Ölçek puanı ile değişkenlerin ilişkisi incelendiğinde, internette kalma süresi ve depresyon skoru arttıkça bağımlılık ölçek puanının da arttığı, erkeklerin kızlara göre bağımlılık ölçek puanlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu, diğer değişkenlerle bağımlılık ölçek puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı saptanmış.

Ayrıca araştırma sonucunda internet bağımlılığı için ayırt edici faktörler sırasıyla, cinsiyet (erkeklerde daha fazla), yüksek depresyon skoru, internette uzun süre geçirmek olarak belirlenmiş.

Yorumlar (1)