x

İnternet Satın Alma Kararını Ne Kadar Etkiliyor? [Araştırma]

İnternet Satın Alma Kararını Ne Kadar Etkiliyor? [Araştırma]

İnternetin alışveriş alışkanlarını değiştirdiğini günlük hayata baktığımızda anlamak mümkün. Genç nüfus internetten alışverişe çoktan adapte olurken, Türkiye’de yayınlanan reklam filmlerinden anlayabileceğiniz üzere şirketler hedefini çoktan 40 yaş ve üzeri kullanıcılara çevirmiş durumda.

Nitekim Nielsen‘in küresel çaptaki son araştırmasından çıkan sonuçlar, internetin alışveriş tercihleri üzerindeki etkisini açıkça gözler önüne seriyor. Belirtilene göre yeni bir elektronik ürün satın almak isteyen kişilerin %81’inde internet önemli rol oynuyor. Alet, cihaz ve araç sınıfında bu oran %77 olurken, internetin satışlardaki etkisi kitaplarda %70, müzikte ise %69’u bulabiliyor.

Araştırma sonuçlarına bakıldığında internetin genel tüketim ihtiyaçlarında da belirleyici olduğu görülüyor. Sağlıklı beslenmeyle ilgili bilincin artışıyla birlikte yiyecek ve içecek konusunda kullanıcıların %62’si internetten yararlanıyor. Bu oran benzer bir şekilde kişisel temizlik (%62) alanında da kendini gösterirken, diğer kategoriler internet sağlık ve ilaçlar konusunda %61 ve saç bakımında %60 şeklinde sıralanıyor.

Bunlara ek olarak rapor, araştırmaya katılanların yarısından fazlası yeni giyim ürünleri (%69) ve otomobil (%68) satın alma konusunda interneti önemli bulduğunu ortaya çıkarıyor. ABD’ye özel araştırmada ise genel tüketici davranışı küresel verilere benzerlik gösterirken, sadece giyim konusunda katılımcıların yarısından çoğu (%52) interneti önemli bulmuyor.

Sosyal medyanın da tüketicilerin karar verme mekanizmalarına etki eden unsurlar arasına girdiğine dikkat çekilen rapora göre, elde edilen bulgular internet erişiminin bulunduğu 58 ülkeden 29 bin katılımcı üzerinde gerçekleştirilen anketlerden sağlanmış.

Yorumlar (0)