x

iPhone Kullanıcı Profili Değişiyor

iPhone Kullanıcı Profili Değişiyor

iPhone hayatımıza gireli beş sene oldu. iPhone 4S’in 24 saatte 1 milyon kişi tarafından sipariş edilmesi ürünle ilgili heyecanın dinmediğini açıkça gösteriyor olsa da, iPhone’un kullanıcı profili değişiyor. eMarketer‘in yayınladığı raporda yenilikçi akıllı telefonun kadınlar ve 45 yaş ve üzeri tüketiciler arasındaki popülerliğinin gittikçe arttığını belirtiyor.

comScore’un ulaştığı bu sonucun nedenleri şöyle:

  • İki yıl önce iPhone kullanıcılarının %63’ü erkekti. Bugün, kadınlar iPhone’u daha çabuk benimsiyor ve kullanıcı tabanının %48’ini oluşturuyorlar.
  • 25-34 yaş grubu marka için hala değerli, toplam kullanıcıların yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Fakat payları 2009’da %33 iken 2011’de %29’a inmiş.
  • 45 yaş ve üstü yaş grubu, özellikle de 45-54 yaş arasındakiler, ürüne eskiye göre çok daha fazla ilgi gösteriyor.
  • Gelir grubuna baktığımızda ise hane halkı geliri 100,000 dolardan fazla olan kesimin iPhone sahipliği oranının 2009’da %42 iken 2011’de %45 olduğunu görüyoruz. Daha düşük gelirli kişilerin iPhone sahipliğinde de ciddi bir artış gözlemleniyor.

Prosper Mobile Insights’ın verilerine göre ise iPhone sahiplerinin ortalama geliri Android sahiplerininkinden daha yüksek ama BlackBerry sahiplerininkinden biraz daha düşük.

Yorumlar (0)