x

İş Dünyası 2015’e Kadar Sosyalleşecek

İş Dünyası 2015’e Kadar Sosyalleşecek

Deloitte ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, sosyal medya ve sosyal ağlar, önümüzdeki üç yıl içinde iş dünyasıyla daha entegre hale gelecek. “İş dünyasının sosyalleşmesi: Şirketler Gerçekte Neler Yapıyor?” başlıklı araştırma, iş dünyasının sosyal medya, sosyal yazılım ve sosyal ağlara giderek daha çok önem verdiğini gösteriyor.

115 ülkede, McDonalds, IBM ve SAP gibi büyük şirketlerin yöneticileri ile yapılan araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %18’i günümüzde iş dünyasının sosyalleşmesi gerektiğine inanırken, %65’i ancak önümüzdeki üç yıl içinde iş dünyasının sosyalleşebileceğini düşünüyor. Bununla birlikte yöneticilerin yaklaşık %75’i medya endüstrisinde, %66’sı ise teknoloji endüstrisinde sosyal yazılımların bugün ve gelecek dönemlerde önemini koruyacağı düşüncesinde.

Sosyal iş süreçlerinin liderliği geliştirebileceğine de dikkat çekilen araştırmada, CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı gibi stratejik yönetimden sorumlu liderlerin, operasyonel süreçlere daha yakın CIO ve CFO gibi liderlere göre, sosyal iş kavramının iş yönetimi için daha önemli olduğunu düşündüğü vurgulanıyor.

Araştırmadaki ilgi çekici bulgulardan bir diğeri ise 100 bin ve üzeri çalışana sahip büyük şirketler ve 1000’den az çalışana sahip küçük şirketlerin, orta büyüklükteki şirketlere oranla, sosyal işleri daha çok önemsedikleri gerçeği. Verilere göre orta ölçekteki şirketlerin, sosyal araçların avantajını görerek önümüzdeki birkaç yıl içinde faydalanabileceklerini düşünüyorlar.

Bulguların yanı sıra yöneticilere ve girişimcilere önerilerin de sunulduğu araştırmada, şirketlerin insan kaynaklarını ve finansmanını sosyal işe geçiş sürecine yönelttiği uzun vadeli bir vizyon belirlemesi gerektiğinin altı çiziliyor. Sosyal iş kavramını süreçlerine dahil etmek isteyen şirketlerin takip etmesi gereken adımlar ise şöyle sıralanıyor:

1. Faaliyet gösterilen sektöre yönelik, etkili ve verimli sosyal iş kaynaklarının tespit edilmesi,
2. Bu kaynakların doğru yönlendirilmesi,
3. Kaynakları değerlendirme yetkilerini elinde bulunduran kişilerin iyi belirlenmesi.

Yorumlar (0)