x

İş görüşmesi boyunca ellerimizle yaptığımız hareketlerin verdiği mesajlar

İş görüşmesi boyunca ellerimizle yaptığımız hareketlerin verdiği mesajlar

Kişiler arası kurulan iletişimlerde “sözlü” ve sözsüz” olarak iki iletişim tipinden söz edilebilir. Yapılan araştırmalar insanlar üzerinde etkili olanın kişilerin “ne” söyledikleri değil “nasıl” söyledikleri olduğunu göstermektedir. Sosyal psikologların yaptıkları araştırmalara göre, ortalama bir iletişimde, sözcüklerin önemi %10, ses tonunun önemi %30, beden dilinin önemi ise %60 olarak bulunmuştur.

Başarılı bir kariyer için sadece sözcüklere hakim olmak yeterli değildir, beden dilimize de hakim olmamız gerekiyor. Yanlış kullanılan beden dili kariyer anlamında tahmin edebileceğinizden büyük kayıplara neden olabilir.

Eller düşüncelerin ifadesinde en güçlü destekleyicilerdir. İnsan beyninin düşünüp hayal ettiğini, eller gerçekleştirir. İnsanın dil becerisinin ileri düzeyde geliştiği günümüzde el işaretleri, hala ifadeyi tamamlayıcı ve anlamı pekiştirici etkilere sahiptir. En çok dikkat çeken el hareketleri ve verdikleri mesajlar:

Çatı şeklindeki eller: Bu işaret, iki elin parmak uçlarını, bir çatı veya piramit oluşturacak şekilde birleştirerek yapılır. Bu hareket kendine güvenen, önemini karış tarafı hissettirmek isteyen insanlar tarafından yapılmaktadır.

Yumruk Yapılmış olan el: Stres altında insan yumruklarını kapatır ve yumruk tehdittir. Sıkılmış bir yumrukla havayı döven kişi, savunduğu fikre karış çıkıldığı takdirde, sonuna kadar ölümüne mücadele içinde olacağını da yansıtır.

İki elin avuç içlerinin karşıya bakması: Bu şekilde bir hareket karşıdan gelen hayali bir tehdidi durdurmak istemesi ve kendisine yöneltilen eleştiriye karşı çıkmasıdır.

İki elin avuç içinin birbirine bakar şekilde yanda olması: Tartışılan kişiyle olan mesafeyi kapatmak ve ifade edilen kelimelerle onun zihnine ulaşmak istediğini gösterir.

Avuç içi yukarıda, açık: Teslimiyet işareti, edilgen, tehdit etmeyen, dürüstlük, doğruluk anlamlarına gelir. Konuştuğunuz topluluğa veya kişiye kollarınızı açarak, avuçlarınız açık yaklaşıyorsanız onlarla iletişim kurma çabasında olduğunuzu karşınızdaki kişi veya kişiler rahatlıkla anlar.

Avuç içi aşağıda: Hakimiyet, otorite simgesi anlamındadır. İş görüşmesi sırasında ellerini bu şekilde kullanan kişi karşısındakini kendi otoritesine almaya çalışıyordur.

İşaret parmağı ile göstermek: Gözdağı, ikaz işaretidir. Karşımızdakinin beyninde tehdit hissini uyandıran korkutucu bir harekettir.

Kenetlenmiş eller: Kişilerin olumsuz yaklaşımlarını dizginlemeye çalıştıklarının ifadesidir.

Elinizle ağzını kapatmak: Olumsuzluk, endişe ve şüphe uyandıran bir harekettir. Bu yalan söylemeye meyilli kişilerin de sık sık kullandığı bir harekettir. İş görüşmesinde bunu yapmanız karşınızdakinde sizin yalan söylediğinizi düşünmesine itebilir.

Elin çeneyi okşaması: Karar verme sürecini, yoğunlaşmayı ifade eder.

Burnuna dokunmak: Konuşan kişi açısından yalanı saklamak için kullanılmakta, dinleyici için ise şüphe göstergesi olarak yorumlanmaktadır.

Parmaklar ağızda: Bu hareket kişinin kendini baskı altında hissettiğinin göstergesidir.

El yanakta: Değerlendirme hareketidir. Genellikle işaret parmağı yukarı doğru olarak yanağa dayalı duran kapalı bir elle gösterilir. Eğer avucun alt kısmı kafayı destekleyecek şekilde duruyorsa, karşınızdakinin ilgisi azalmaya başlamış ama nezaketen ilgili görünmeye çalıştığının göstergesidir. Elin kafa desteği olarak kullanılmayıp yanakta durduğu durumlar gerçek ilgiyi gösterir.

Yorumlar (0)