x

İşyerinde duygusal zeka: Erkekler ve kadınlar geri bildirimleri nasıl farklı yorumluyor

İşyerinde duygusal zeka: Erkekler ve kadınlar geri bildirimleri nasıl farklı yorumluyor

Bir geri bildirime nasıl cevap verirsiniz?

Yakın zamanda Harvard Business Review ‘de yayınlan bir araştırma kadınların ve erkeklerin kendi akranlarından gelen düşüncelere karşı verdikleri farklı tepkilere dair içgörüler paylaştı. Araştırma Madrid’teki IE Business School’un Leadership Profesörü Margarita Mayo tarafından yürütüldü.

Mayo: “Araştırma akranlardan gelen geri bildirimlerin kısa vadeli etkilerini inceledi, ancak bu tepkilerin ne kadar uzun sürdüğüne dair çok az bilgi var.” dedi ve ekledi:” Çünkü akranlarımızdan aldığımız bir geri bildirim kendimize dair algılarımızı sorgulamamıza yol açar, bu nedenle de bazılarımızın psikolojik olarak savunma mekanizmaları geliştirmesi mantıklıdır.”

“Bir diğer deyişle, geri bildirim almak duygusal yansımalar içerir. Bu yansımalar da geliştirilmesi amaçlanan öğrenme sürecini engeller.”

Araştırma

Mayo ve ekibi bu teoriyi test etmek için Mayo’nun öğrencilerinin liderlik yetkinlikleri hakkında geri bildirim veren akranlarına nasıl tepki verdiğini araştırdılar. Araştırma, 52’si kadın 169’u erkek olmak üzere 221 öğrenci üzerinde yürütüldü. Öğrencilerin ortalama yaş seviyesi 30 iken, hepsinin 6.5 yıllık iş deneyimi vardı. Öğrencilerin her gün çalışacakları ekipler oluşturularak onlara birbirlerini çalışma esnasında gözlemleme şansı verildi. Böylece hepsi birbirinin güçlü ve zayıf yanlarını öğrendi.

Her üç aylık dönemin sonunda, öğrencilere hem kendilerine hem de ekip arkadaşlarına 5 puanlık bir sistemde (1= tamamen katılmıyorum, 5=tamamen katılıyorum) puan vermelerini isteyen bir anket yapıldı. Ankette dört nitelik soruldu:

  • beklenmedik durumlar karşısında kendine güven ile hareket ediyor.
  • ne zaman çalışacağını ve ne zaman rahat davranacağını biliyor.
  • aynı anda bir kaç iş yaptığında stresli ya da hüsrana uğramış hissetmiyor.
  • başkalarının görüşlerini aktif olarak arıyor.

Her anketin tamamlanmasını takip eden hafta, öğrenciler sonuçları aldı. Bu dört özellikte kendilerine verdikleri puanları ve ekip arkadaşlarının kendilerine verdiği ortalama puanlarını açık bir şekilde karşılaştırdılar.

Mayo’ya göre her öğrenci kendine akranlarından daha yüksek puan verdi. Fakat zaman içinde kendilerine verdikleri puanlar geri bildirimler ile aşağı çekildi  ve kendilerine daha az puan verdiler.

“Başkalarından gelen geri bildirimler, bizi diğerlerinin puanlarıyla kendimize verdiğimiz puanları karşılaştırmaya götürdü” diyor Mayo ve ekliyor: “Bu karşılaştırma kendi yansımamızı ve kendi abartılmış görüşlerimizi yeniden düzenleyerek diğerlerinin daha gerçekçi görüşlerinin hizasına getirmemizi tetikliyor.”

Peki kadınlar ve erkeklerin tepki verişi arasında göze çarpan bir farklılık var mıydı?

Kadınlar ve erkekler nasıl ayrışıyor

Özünde kadınlar geri bildirimler konusunda erkek katılımcılardan daha hassas.

Mayo durumu şöyle açıklıyor:

Erkekler geri bildirimler karşısında zamanla kendi öz imajını şişirip ve bu imajın akla uygun olduğu yönünde bahaneler bulmaya devam ederken kadınların kendi farkındalıklarını verilen geri bildirimlere göre hızlıca düzenlediğini farkettik.

Bunun aksine erkekler liderlik özelliklerini şişirmeye devam ediyordu. Örneğin öz güven konusunda düzen erkekler için kadınlar için olduğundan oldukça farklıydı. Erkekler için, değerlendirmeler Ocak ayında 3.99 (kendilerine verdikleri puan) ve 3.70 (akranlarının verdiği puan) iken, Nisan ayında 3.92 ve 3.64, Haziran ayında ise 3.84 ve 3.64 olarak seyretti. Bu sonuçlar kadınların, sosyal işaretlerde daha büyük hassasiyet göstererek kendi algıları ve verilen geri bildirimler arasındaki boşluğu daha hızlı kapadığını gösteriyor.

Tabi ki bu çalışmanın çapı küçük. Ve bir birey olarak diğer kadın ve erkeklerden farklı cevap vermeniz mümkün. Yine de bu çalışmadan toplanan iç görüler, geri bildirim alırken etkin bir strateji tasarlamanıza yardımcı oluyor.

Peki nasıl?

Duygusal zeka nasıl yardımcı oluyor? 

Duygusal zeka (EI ya da EQ) duyguları ve onların etkilerini tanımlama yeteneğini içerir. Ve bu bilgiyi daha sonrasında karar verirken kullanabilirsiniz.  EQ’nuzu keskinleştirmek sizin kişisel durumunuzda bu tarz bir araştırmaya katılırken kullanışlı olabilir.

Örneğin, araştırmadaki kadınlar gibi geri bildirimden büyük oranda etkilendiniz. Bu, sizin faydalanabileceğiniz güçlü tarafınız. Örneğin, aktif olarak geri bildirim arayışında olmak daha güçlü katkılarınızın kullanımını maksimize edebileceğiniz ve zayıf katkılarınızı minimize edebileceğiniz fırsatları tanımlamanızı sağlayacaktır.

Öte yandan diğer insanın duygularının o geri bildirimi vermesinde rol oynadığını düşünmek sizin vereceğiniz tepkiyi ayarlamanıza yardımcı olabilir. Belki size sert davranmalarının sebebi sizin daha öne onlara yapmış olduğunuz (ve onların çaresizce ihtiyacı olan) yapıcı bir eleştiriden kaynaklanıyordur.

Bu durumda, onların geri bildirimi sizin eleştirilerinizi ifade etme tarzınızda bir ayarlamaya gitmenizin gerekip gerekmediğini anlamanıza yardımcı olur. Fakat empati yeteneğinizin sizi yeni mücadelelerden alıkoymasına izin vermeyin.

Ya araştırmadaki erkeklerde olduğu gibi akranlarınızla karşılaştırıldığınızda, liderlik vasıflarınızı abartıyorsanız? Olumsuzlukların ortasında olumluluklar görmeyi sürdürmek, liderlere yola devam etmeleri için ihtiyaçları olan cesareti ve tahammülü verir. (Ne de olsa kişinin sahip olduğu geleneksel liderlik özelliklerinden bağımsız olarak; kimsenin dikkate almadığı ses doğru ses olabilir.)

Yine de başkalarının bakış açılarını tanımak, içinde bulunduğunuz durumda sizin kendi yeteneklerinizi abartmanızı önler ve olaylara dışardan bakmak kör noktaları tanımlamanızı sağlar. Böylece onları geliştirmek için çalışabilirsiniz.

Yorumlar (0)