x

33 Yıldır Beklenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Meclise Gidiyor

33 Yıldır Beklenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Meclise Gidiyor

Bir yanda 5651 sayılı kanunda yapılan değişiklikler TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ederken diğer yanda yine bireyleri yakından ilgilendiren başka bir yasa Meclis’e gitmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin 33 yıllık Kişisel Verilerin Korunması kanununu macerası önümüzdeki günlerde son bulacak.

Avrupa Konseyi ülkeleri arasında Kişisel Verilerin Korunması kanunu bulunmayan ender ülkelerden biri olan Türkiye sonunda bu konuda somut bir adım atıyor. Kişisel veri ihlallerinin önüne geçmeyi hedefleyen kanun tasarısı geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Tasarı önümüzdeki günlerde Meclis’e taşınacak.

2010’daki taslak değiştirildi

Bilindiği gibi yeni internet düzenlemelerini içeren torba kanuna gösterilen tepkinin nedenlerinden biri de fişlemeye ve kişisel verileri kayıt altına almaya yönelik bazı maddeler içermesiydi. İlk kez 23. dönemde Meclis’e taşınan ancak şimdiki hali o günkü taslaktan oldukça farklı olan Kişisel Verilerin Korunması kanunu, fişlemeyi hukuk dışı hale getirmesi bakımından bir hayli önemli.

data

Kişisel verilerin kullanılmasını yasal güvence altına alacak kanuna göre bilgiler sadece belirli bir süre kayıt altında tutulabilecek. Önemine göre muhafaza edilen kişisel veriler bir süre sonra silinecek. Bu noktada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre hazırlanan kanun taslağının “kişisel veriler” “kimliği belirtilen veya belirlenebilen bir kişiyle ilgili bütün bilgiler” şeklinde yaptığını da belirtelim.

Taslakta kişisel veri kapsamına giren bilgiler ise “cinsiyet, medeni hal, doğum yeri gibi nüfus bilgilerini, kişilerin polis kayıtlarını, tıbbi verileri, vergi makamlarınca kaydedilen kişisel harcamaların, ekonomik kayıtlar” şeklinde sıralanıyor.

Özel yaşamın gizliliği ve haberleşme hakkı koruma altına alınacak

Kişisel Verilerin Korunması kanunu özel yaşamın gizliliğini ve haberleşme hakkını da koruma altına alıyor. Henüz tüm detaylarına hakim olmadığımız taslağa göre gerektiğinde bireyler, kişisel verilerinin toplandığı konusunda bilgilendirilebilecek.

Bireylerin verilerinin kötüye kullanmalara karşı nasıl korunacağına da bir düzenleme getiren tasarı aynı zamanda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesinin önüne geçecek. Verilerin kötüye kullanımı ya da kullandırılmasına yasayla cezalar gelecek.

Tasarı, kişisel veri ihlallerinin engellenmesinin yanı sıra elektronik ticaretin desteklenmesi, AB hukukuyla bütünleşmenin sağlanması ve uluslararası adli işbirliğinin sağlanması konularında da düzenlemeler içeriyor.

Yorumlar (0)