x

Küçük şirketlerde çalışmak hakkında bilinen 5 doğru 1 yanlış

Küçük şirketlerde çalışmak hakkında bilinen 5 doğru 1 yanlış

Dale Carnegie’in yaptığı araştırmalar küçük şirketlerde çalışan insanların ait oldukları yeri diğerlerine kıyasla daha çok sevdiğini gösteriyor fakat şaşırtıcı nokta ise bu sevginin sebebi işverenlerinin sandığı sebeplerle pek de paralellik göstermiyor oluşu.

Araştırmaya göre, küçük şirketlerde çalışan insanların yüzde 39’u yaptıkları işe samimiyetle bağlı olarak çalışıyor. Bu rakam büyük şirketlerde ise yüzde 29’da kalmış. Bununla birlikte büyük şirketlerde çalışanların yüzde 26’sı işine karşı bir sadakat hissetmezken, küçük şirketlerde ise bu oran yüzde 18’i geçmiyor.

Çalışanların işlerine olan bağlılığı şirketlerin başarılarını da etkiliyor. Araştırmaya göre, çalışanlarının bağlılığını kazanabilen şirketler diğerlerine kıyasla 2.5 kat daha fazla gelir elde ediyor.

Peki neden küçük şirketlerde çalışanlar kendilerini işverenlerine ve işlerine karşı daha bağlı hissediyor? Bunun altında yatan sebep küçük şirket yapısının, bu insanlara önem verdikleri şeyleri sunuyor olması.

Doğru 1: Fark yaratma imkanı
Küçük şirketlerde çalışan insanların yöneticileri, çalışanlarının performanslarını daha saydam bir şekilde gözlemleyebiliyor. Ve bunun yanında çalışanlar da şirketin istikameti hakkında daha fazla söz sahibi olabiliyor ve bu sayede ortaya konan işlere direkt olarak etki edebiliyor.

Doğru 2: Yönetimle iletişim sağlamak
Bu tip şirketlerin çalışanları, yöneticilerini daha sık görür ve iletişim kurabilir. Bu sayede patronlarıyla daha insani ilişkiler kurabilen çalışanlar, yöneticilerini cam kafeslerin içinde değil, yan odalarında çalışan bir insan olarak tanıyabilirler.

Doğru 3: Çeşitli ve ilgi çekici çalışma alanları
Küçük şirketlerde ve yeni kurulan girişimlerde her çalışan her işin üstesinden gelmeye çalışmak zorunda kalabilir. Araştırmaya göre, büyük şirketlerde bu tip pozisyonlarda çalışan insanlar, durumdan şikayetçi olsalar da, küçük şirketlerde daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalan çalışanlar, ortaya çıkan gelişim imkanından son derece memnunlar.

Doğru 4: Güvenildiklerini hissederler
Büyük şirketler daha çok akan bir suya benzer, eksik olan birkaç damla şirketin işleyişinden çok fazla şeyi eksiltmez. Fakat bunun yanında küçük şirketler ise bir makine gibi çalışır, tek bir parçanın eksikliği bütün sistemin aksamasına sebep olur. Haliyle küçük şirketlerde çalışan insanlar kendilerine güvenildiğinin ve şirket için önemlerinin farkındadırlar.

Doğru 5: Transparan şirket yapısı
Büyük şirketlerin katı ve katmanlı yapısı, çalışanların şirketin parçası olmasından ziyade birer izleyicisi haline gelmelerine sebep olur. Fakat küçük şirketlerde daha transparan bir yapı bulunur. Hatta çoğu kere çalışanların fikirleri yönetim tarafından işleyişin bir parçası olarak kabul edilir.

Yanlış:
İşverenler yanılıyor

Küçük şirketler çalışan sadakati sayesinde çok büyük işlerin altına imza atabilir. Fakat bununla birlikte bu tip şirketlerdeki yöneticilerin en büyük yanılgısı, çalışan sadakatinin nasıl sağlandığı hakkında. Araştırmaya göre, yöneticiler, küçük şirketlerdeki çalışan bağlılığını iki sebebe bağlıyor, iletişim ve ödenen maaş.

Aslına bakılırsa bu yaklaşımdaki ilk varsayım doğru fakat ikincisi kesinlikle çalışanların tercih sebepleri arasında önemli bir belirleyicilik taşımıyor. Zira çoğu büyük firma imkanları dolayısıyla çalışanlarına daha fazla ödeme yapma şansına sahip oluyor.Bununla birlikte bir ikinci yanılgı ise, küçük şirketlerin çalışanları her ne kadar işlerine daha ilgili olsa da, patronlarının fikri, bu bağlılığın var olanın daha üstünde bir seviyede olduğunu sanması.

Ortaya çıkan sonuç, küçük şirket yöneticilerinin, çalışanlarının masalarından kendilerinin nasıl göründüğünü henüz tam olarak anlayamadığı yönünde.

Yorumlar (0)