x

Çalışanlarınıza Sosyal Medya Kullanımını Nasıl Öğretirsiniz?

Çalışanlarınıza Sosyal Medya Kullanımını Nasıl Öğretirsiniz?

Günümüzde firmaların imajlarını direkt olarak etkileyen ve herkes tarafından kolayca ulaşılabilen iletişim aracı olan sosyal medyanın yönetimi profesyonel bir iş kolu haline geldi. Birçok kişinin kartvizitlerinde “sosyal medya uzmanı”, “sosyal medya danışmanı” gibi sıfatlar yer almakta. Firma dış dünyada kendisi hakkında konuşulan konuları dikkate almadan tüketicilerinin gözünde aynı itibarı koruyamaz hale geldiğinden her şirketin bünyesinde bir sosyal medya uzmanı çalıştırması gerekmekte.

Ancak unutulmaması gereken nokta ise, sosyal medya iletişim danışmanlarının firmaya ek bir istihdam maliyeti getirecek olmasıdır. Bir sosyal medya uzmanını işe almak yerine, şirketler hali hazırda istihdam ettikleri çalışanlarını sosyal medya yönetimi ve iletişimi hakkında eğitebilirler.

Yayınlanan infografikteki bilgileri de dikkate aldığımızda, sosyal medya iletişimin şirketler için ne kadar önemli olduğunu daha kolay anlayabiliriz. İşletme yöneticilerinin %53 gibi büyük bir kısmı kurumsal sosyal medya kullanımının son 12 ayda arttığını belirtmiş. Finans yöneticilerinin de %48’lik kısmı, sosyal medya iletişim giderlerinin pazarlama departmanının vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğini ve buna ayrılan bütçelerin önemli olduğunu vurgulamış.

Firmalar sosyal medya iletişiminde kullanmak üzere kendi çalışanlarını eğitirken çalışanları öncelikle çalışanlarınızı beş ana gruba ayırın.

1- Dijital dünyada doğanlar: Sosyal medya ile büyüyüp, aktif bir biçimde bu iletişim araçlarını kullanan çalışanlar. Bu grubu eğitirken yapılması gereken kurumun sosyal medya iletişimindeki özel hedeflerini açıkça anlatmak ve geri dönüşleri nasıl ölçeceklerini öğretmektir.

2- Teknoloji tutkunları: bu gruba girecek olan çalışanlarınız, sosyal medya kullanarak yetişmemiş olsalar da teknolojiye aşırı bir ilgi duyanlardır. Bu gruba, firmanın kurumsal olarak kullanarak fayda sağlamak istediği sosyal ağları anlatmak ve hedef Pazar ile nasıl iletişimde bulunacaklarını öğretmektir.

3- İsteksizler:  bu grup, sosyal medya olarak büyük siteleri algılarlar. Her ne kadar bu sitelerde hesap sahibi olsalar da paylaşımda sık sık bulunmazlar hatta bu paylaşımları sıkıcı bulurlar. İsteksizler olarak tanımlanan bu çalışanlara, onların yakın oldukları sosyal medya araçlarını sosyal medya iletişiminde nasıl kullanacaklarını detaylıca öğretmek ve daha az bildikleri sosyal ağları onlara anlatmaktır.

4- Karşıtlar: bu çalışanlar sosyal medyayı sıkıcı bulmaktan öte kullanmaya açıkça karşı olanlardır. Bu gruba yapılması gereken şey onları ikna etmektir. Sosyal medya iletişim kampanyalarının firmaya nasıl ve niçin yararlı olduğunu anlatarak, karşıtlıklarını kurumsal yapıda ilgiye dönüştürmektir.

5- Dijital çağa yeni olanlar: bu tür çalışanlar sosyal medya ve dijital pazarlama kavramlarına oldukça yenidir. Bunları nasıl kullanacağını bilmediği gibi, sosyal ağların güçlerinin de farkında değildir. Bu grubu eğitmek için firmanızın hangi sosyal ağlarda kampanya yürüttüğünü anlatmak, bunların firmaya sağlayacağı yararlardan bahsetmek ve firmanın kullandığı sosyal ağları nasıl kullanacaklarını detaylıca anlatmak gerekmektedir.

Yorumlar (0)