x

Liderlerin zirvede kalmak için yapması gereken 3 şey

Liderlerin zirvede kalmak için yapması gereken 3 şey

Şirket büyüklüğü ne olursa olsun, başarılı bir lider şirketini rakiplerinden nasıl farklı kılacağını bilir.

İşte liderlerin iş hayatında yükselmeye devam etmesi için sahip olması gereken üç beceri:

Organize olmak
Şirketin büyüklüğü ne olursan olsun bir yöneticinin şirketi iyi tanıyor olması ve projelerde organizasyonu kurarak projeyi iyi bir şekilde yönetmesi gerekir.

İyi bir lider, geleceği ayrıntılı bir şekilde planlamıştır. Mükemmellik derecesinde programlı çalışır. Kararlarının olması muhtemel etkilerini düşünerek birden çok senaryo kurgular. Olası alternatiflere göre planlar yapar, stratejiler düşünür. Hedefi sadece başarılı olmaktır. Önce bir konuda hazırlanır ve daha sonra karşılaşılabilecek durumlar ve sürecin işleyişi konusunda stratejiler üretir. Bu sebeple elle tutulur ve somut sonuçlar elde ederler. Sonuçta rol oynayacak kritik kişilerle planlarını paylaşırlar. Son dakika değişiklikler, olaylara yeni bir yön verebilir bundan dolayı olasılıklar için yedek planlar yaparlar.

Güvenilir olmak
İyi bir lider, sadece güvenilen kişi değildir, aynı zamanda karşısındakine güvendiğini hissettirebilendir. Her şeyden önce, kendisine güvenilen biri karşısındakini kazanmış demektir. Bu güvenin bir sonucu olarak, bu tipteki liderlerin tavsiyelerine uyulur. Gerçek bir lider, herhangi bir zorluk karşısında kolay kolay pes etmez, çünkü uzun çalışmalardan sonra elde edilmiş sağlam fikirleri ve güçlü stratejileri vardır. Hata yapmaları durumunda ise derhal sorumluluğu üstlenip kendi yetkileri çerçevesinde sorunun üstesinden gelmeye çalışırlar.

Sorumluluk sahibi olma
Gerçek liderler, kendilerinden önceki işlerin sorumluluğunu üstlenirler. Henüz tamamlanmamış iş olup olmadığını takip eder, çalışanları denetler, şirket politika ve prosedürlerinin etkili ve kurallarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini gözlemlerler. Her şey yolunda gider ise bundan memnuniyet duyarlar. Şayet problemler ortaya çıkarsa, hemen sebeplerini araştırıp, konuyla ilgili gerekli tedbirleri alır, bu duruma uygun çözümler üretirler.

Yorumlar (0)