x

Güncel Linkedin Nüfusu ve Temel İstatistikler

Güncel Linkedin Nüfusu ve Temel İstatistikler

Son dönemlerde gerçekleştirdiği yeniliklerle sık sık gündeme gelen ve birçok kez haberlerimize konu olan Linkedin hakkında, Amodiovalerio Verde tarafından sunulan son nüfus bilgilerini ve istatiksel verileri sizlere aktaracağız.

Temmuz ortası itibariyle 119 milyon üyeye sahip olan Linkedin üyelerinin %58.5’i erkek iken; %41.5’lik kesimi de bayanlar oluşturuyor. Üyelerin yaş aralıkları temelindeki dağılımda ise, 18 -24 yaş aralığında olan kişiler %23’lük; 25 – 34 yaş aralığında olan kişiler %35.2’lik; 35 – 54 yaş aralığında olan kişiler %35’lik ve 54 yaş ve üstünde bulunan kişiler %6.8’lik bir alanı kaplıyorlar.

Linkedin üyelerinin bağlı oldukları bölgelere baktığımızda, liderliğin %45.7’lik paya denk gelen 54.3 milyon kullanıcıyla Kuzey Amerika’da olduğu göze çarpıyor. Kuzey Amerika’yı takip eden Avrupa’da bulunan üyelerin sayısı 26.6 milyonken bu verinin bütüne olan oranı %22.4. Adı geçen bölgeleri sırasıyla Asya, Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Avustralya takip ediyor.

Ülkeler temelindeki dağılıma göz attığımızda, Linkedin’i en çok kullanan 10 ülke, sırasıyla, Birleşik Devletler, Hindistan, Birleşik Krallık, Brezilya, Kanada, Hollanda, Fransa, Avustralya, İtalya ve İspanya. Lider Birleşik Devletler üzerinden 50 milyondan fazla üye toplayan popüler mecradaki Hindistan vatandaşlarının sayısı dikkat çekici seviyede.

Linkedin’in kullanım eğilimlerini yine bölge temelinde incelediğimizde, %34.6’lık büyümeyle Latin Amerika ön sırada bulunuyor ve kendisini izleyen üç bölgenin Afrika, Orta Doğu ve Asya olduğunu görüyoruz. Ülkeler açısından ise Brezilya, Endonezya ve Kuveyt’te yaşayan kullanıcı sayısında kayda değer bir yükselişin olduğu göze çarpıyor. Söz konusu yükselişin gerçekleştiği zaman aralığı ise Haziran – Temmuz 2011. %25’lik kullanıcı büyümesiyle ilk 8’de yer alan Türkiye’deki kullanıcıların bu başarılı mecrayı gittikçe sevdiklerini söyleyebiliriz. Yakın zamanda gelen Türkçe dil desteği ile bu yükseliş arasında bir doğru orantı olduğunu söylersek, sanıyorum ki yanılmamış oluruz.

Linkedin’de yer alan kişi ve kurumların bağlı oldukları sektörlere baktığımızda, teknoloji ve finans şirketlerinin ağırlıkta olduklarını fark ediyoruz. Bu sektörleri imalat sanayii ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren gruplar takip ediyor. İş alanlarının dikkate alındığı dağılımda girişimcilik %11.7’lik bir oranla ilk sırada yer alıyor. %10 ile satış ve %9 ile akademi özelliği taşıyan alanların geçtiği iş alanları girişimciliği takip ediyor.

Son olarak, kullanıcıların kıdemlerinin dikkate alındığı araştırma sonuçlarında liderlik, %58.8 ile kişisel katılımcılarda. Bu kesimi %15.9 ile yöneticilik ve %10.3 ile kendi işinin sahipliği seyrediyor.

 

Yorumlar (3)