x

Mülksüzleştirme Ağları: Kentsel Dönüşümün Tomografisi

Mülksüzleştirme Ağları: Kentsel Dönüşümün Tomografisi

Malumunuz, şehirlerin deprem gibi doğal afetlere karşı yeniden yapılandırılmasını amaçlayan kentsel dönüşüm projesi, günümüzde başarılı uygulama örneklerinden daha çok rant tartışmaları ve komşuluk ilişkilerine zarar verdiği yönündeki iddialarla anılıyor.

Kolektif bir veri derleme ve haritalama projesi olan Mülksüzleştirme Ağları, bu iddiaları olaylarla bağlantılı grafiklerle mulksuzlestirme.org adresi üzerinden kullanıcılara aktarıyor. Site bir anlamda Türkiye’deki kentsel dönüşümün tomografisini çekiyor.

Mülksüzleştirme.org

Bilindiği gibi kentsel dönüşüm, kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve sorunlu alanların yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma, canlandırma, sağlıklılaştırma veya yeniden yapılandırma gibi uygulamaları içeriyor.

Sitede mülksüzleştirme olarak tanımlanan kentsel dönüşümdeki ortaklıklar, projeler ve bu süreçten zarar gören azınlıklar üç farklı grafik çalışmasında ziyaretçilerin karşısına çıkarılıyor. “Mülksüzleştirme Projeleri” başlığı altında yayınlanan grafik harita çalışmasında ‘Kentsel dönüşüm’ projelerini yapan şirketlerin diğer yatırımları neler? Vergilerle toplanan kapital, kamusal mülkün yeniden inşası/işletmesi üzerinden hangi sermaye gruplarına aktarılıyor? gibi sorular cevap buluyor.

Mülksüzleştirme

Özellikle 3. Havalimanı, 3. Köprü ve Ilısu Barajı (Hasankeyf) gibi mega projelerin yarattığı ekolojik, ekonomik ve sosyal yıkıma dikkat çeken sitede projede yer alan özel şirketlerin (altyapı, inşaat, mimarlık, enerji, emlak, turizm, kültür endüstrisi) yöneticileri başka hangi kurumların yönetiminde? Kamu eliyle dağıtılan mega projelerin yüklenicileri arasında ne gibi bağlantılar bulunuyor? gibi merak edilen konular aydınlatılmaya çalışıyor.

Grafik çalışmalarında şirketlerin logoları, söz konusu projelerin ve bağlı kişilerin bağlantıları, merkezden daha az ilgili noktalara doğru organik kümelerle sunuluyor.

Yorumlar (2)