x

National Geographic’ten İnteraktif Dünya İnternet Haritası

National Geographic’ten İnteraktif Dünya İnternet Haritası

Başarılı internet sitesiyle de dikkat çeken popüler coğrafya dergisi National Geographic, dünyanın interaktif haritasını da çıkardı. Bölgelere göre gelir dağılımı, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşma oranları, doğurganlık, okuryazar sayısı gibi farklı konuları istatistiksel olarak analiz eden interaktif haritada internet ve akıllı telefon kullanımına dair de ilginç bilgilere yer veriliyor.

Haritaya göre 1 milyar insanın ait olduğu düşük gelir sınıfında, her 100 kullanıcıdan 1’i telefon, 22’si akıllı telefon sahibi. 4 milyar insanın bulunduğu alt orta gelir sınıfında 100 kullanıcıdan 14’ünde telefon, 47’sinde akıllı telefon bulunuyor. 1 milyar üyesi bulunan üst orta gelir sınıfına baktığımızda 100 kullanıcıdan 22’sinde telefon 92’sinde akıllı telefon olduğunu görüyoruz.

map

 

Geliri yüksek olan “crème de la crème” tabakaya baktığımızda %46’lık telefon ve %106’lık akıllı telefon oranları ile karşılaşıyoruz. Yani zengin olarak nitelendirdiğimiz insanlar bazen 1’e 1.06 insana denk düşebiliyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde akıllı telefon kullanımında ani ve hızlı bir patlama olduğu için büyük bir altyapı sıkıntısı da ortaya çıktı. Bu ülkelerin çoğu yüksek gelir sınıflarının pazar, ham madde ve iş gücü sahası olduğundan altyapı sorunları nasıl çözümlenecek, henüz netlik kazanmış değil.

Dünyanın büyük bir çoğunluğu internete ortak alanlarda giriyor. Bunlara örnek olarak kütüphaneleri, kafeleri ya da internet kafeleri verebiliriz. Doğal olarak, bu ortamlara sahip olan ülkelerde internet kullanıcısı sayısı yükseliyor.

ng

İnternet kullanıcı oranlarına bakacak olursak; haritada düşük gelir sınıfında %2,3’lük bir oranla karşılaşıyoruz. Alt orta gelir sınıfında bu oran %13.7’ye yükseliyor. Üst orta gelir sınıfında her 100 kişiden 29.9’u internet kullanıcısı. Yüksek gelir sınıfında oran %68.3’e çıkıyor. Kamboçya’daki kafe sayısı ile Amsterdam’dakini karşılaştırırsak internet kullanıcı oranlarının dağılımını anlamamız daha kolay olabilir.

Bilgisayarların dünyaya nasıl dağıldığına bakalım: düşük gelir sınıfında %1.2; alt orta gelir sınıfında %4.3; üst orta gelir sınıfında %11.9 ve yüksek gelir sınıfında %60.4. Evimizde bilgisayar olması için elektrik ve internet bağlantısı da olmalı. Yani, yine gelişmemiş topraklarda yaşıyorsak bilgisayar sahibi olmak gibi bir lüksümüz söz konusu olmayabiliyor.

Sonuçlara bakılırsa dünyanın birçok bölgesinin içmeye ayranı olmadığından, tıklayacak hali de yok. Yine de gelişen teknolojiye uyum sağlamak konusunda 7 milyar insan olarak çaba gösteriyoruz. Bakalım 2014 yılı dünya halklarının teknolojiye ve imkanlara erişimi bakımından nasıl geçecek?

Yorumlar (0)