x

Mastercard’tan İnternet ve Sosyal Medyada Online Kişilik Araştırması

Mastercard’tan İnternet ve Sosyal Medyada Online Kişilik Araştırması

MasterCard kişilerin online kişiliklerini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı. Araştırma sonucunda internet ve sosyal medya kullanıcıların beş ana online kişilik çeşidine sahip olduğu ortaya çıktı.

“Dijital Paylaşım ve Güven Projesi” adını taşıyan çalışması kullanıcıların internete girdiklerinde gerçek hayattaki kimliklerinden sıyrılarak farklı online kimliklere büründüklerini ortaya koyuyor. Online alışveriş alışkanlıkları, kişisel verilerin güvenliği ve değeri konusundaki bilinç, online ortamda paylaşım yapma alışkanlıkları üzerine verileri ortaya çıkaran bu araştırma internet ve sosyal medya kullanıcılarının “Açık Paylaşımcılar”, “Salt Etkileşimciler”, “Sadece Alışveriş Yapanlar”, “Pasif Kullanıcılar” ve “Proaktif Koruyucular” olmak üzere beş ana online kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Genel olarak araştırma sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerini paylaşmakta temkinli oldukları ve sadece güvendikleri platformlara bu bilgilerini vermeye rıza gösterdiklerini ortaya koysa da online kişilikler kendi içinde farklı ayrıntıları barındırıyor.

Online Kişilik Grupları

Online tüketicilerin %21’ini oluşturan Açık Paylaşımcıları ağırlıklı olarak erkek kullanıcılar oluşturuyor. Online yaptıkları işlemlerde en fazla risk almaya yatkın grup olan Açık Paylaşımcıların yarısı günde 10 defadan fazla online olurken kişisel bilgilerini paylaşırken bunun karşılığında özel fiyatlar, erişim ve teklifler almayı bekliyor.

Salt Etkileşimciler teknolojiyi çok yakından takip etmiyor. Sosyal medya ve internetin içinde aktif olarak yer alsalar da alışverişlerinde fiziki mağazaları tercih ediyorlar. Bunu sayıya dökersek %80 oranında salt etkileşimci ürünleri internetten araştırıyor ancak bunun %63’ü gerçek mağazalardan alışveriş yapmaya yöneliyor.

Sadece Alışveriş Yapanlar grubu alışveriş konusunda direkt olarak internetten besleniyor. Bu grubun %90’ı ürünleri internetten araştırırken yarısı mağaza içindeyken cep telefonları ile internete bağlanıp araştırma yapmaya devam ediyorlar. Bu gruptaki %37 oranındaki tüketicinin sosyal medya kanallarının kişisel bilgilerinden beslenerek onlara fırsat sunduğundan habersiz olması ise ilginç bir ayrıntı.

Pasif Kişilikler ise internet ve sosyal medyada en az zaman geçiren grubu oluşturuyor. Bu grubun sadece %48’i sosyal ağ üyesiyken internetten alışverişi pek tercih etmiyorlar. Ancak bu grubun diğer kişiliklere nazaran mobil cihazlarından alışveriş yapıyor olması da dikkati çeken bir veri.

Proaktif Koruyucular internette gizliliklerine en dikkat eden ve kişisel bilgilerini paylaşmaktan çekinen grubu oluşturuyor. Ancak hedef kitle pazarlaması konusunda en bilinçli grup olarak göze çarpan bu kişiliklerin %82’si pazarlamacıların arama ve tarama geçmişlerini baz alarak kendilerini hedefleyebileceği konusunda bilgi sahibi.

Online Tüketicilerin Çoğu Kişisel Verilerini Paylaşmaktan Memnun

Grupların geneline yani tüm online kişiliklere bütün olarak bakıldığında ise değişik sonuçlara ulaşılıyor. Örneğin tüketicilerin yüzde 64’ü kişisel verilerinin satıcılar ve reklamcılar için değerli olduğuna inanıyor. Ayrıca tüketicilerin yüzde 60’ı gizlilik ayarlarının web tarayıcıları üzerinden nasıl değiştirileceğini bilirken %55 oranında online tüketici marka ve pazarlamacıların kişisel bilgilerinden yola çıkarak onlara özel teklifler göndermesine sıcak bakıyor. Tüketicilerin neredeyse yarısı ise mağaza içinde alışveriş yaparken cep telefonlarından fiyat kontrolü yapmayı tercih ediyor.

Yorumlar (1)