x

Oyunlar Çocuklara Etik Kararlar Alma Becerisi Kazandırıyor

Oyunlar Çocuklara Etik Kararlar Alma Becerisi Kazandırıyor

Victoria University’de yapılan bir araştırma, oyun oynayarak büyüyen çocukların ilerideki yaşlarında sorumluluk sahibi, iyi vatandaşlar olmasının temellerini oluşturduğunu ortaya koydu. The Verge‘deki habere göre, Dr. Kathy Sanford’un yürüttüğü araştırma bilgisayar ve konsol oyunlarının çocukların etik karar verme ve problem çözme yetilerini geliştirdiğini kanıtlar nitelikte.

Kathy Sanford, araştırması için 13-17 yaş grubu aralığındaki çocukları 5 sene boyunca gözlemledi. Araştırmasının sonuçlarını bu hafta bir üniversite konferansında açıklayan Sanford, katılımcıların oyun oynarken aldıkları etik kararlar konusunda oldukça endişeli ve bu kararları alırken oldukça dikkatli olduklarını belirtti. Çocukların davranışları ve bunların sonuçları arasındaki sebep-sonuç ilişkisine odaklandıkları ve bu şekilde problem çözme yetilerini geliştirdiklerini söyleyen Sanford, çocukların oyun oynarken takım arkadaşları ile anlaşmaları ve birbirlerinin zayıf ve güçlü yanlarını anlamaları gerektiğinin oldukça farkına vardıklarını dile getirdi. Ayrıca oyun oynamanın çocuklara liderlik konusunda da birçok şey öğrettiğinin bu araştırmayla ortaya çıktığını Sanford konuşmasında dile getirdi.

Polygon‘da da yer verilen araştırmaya göre, oyunlar hakkında pek bilgisi olmayan ebeveynler, oyunların çocuklarını gerçek hayattan uzaklaştıracağı konusunda endişeliler. Ama araştırma bunun tam tersini söylüyor. Video oyunları oynayan çocuklar tercihler yaparken bunun doğurabileceği sonuçları da yaşayarak deneyimliyorlar. Bu da onları kararlarını verirken daha kapsamlı düşünmeye itiyor.

Guild_Wars_2_0

Sanford konuşmasında örneklere de yer vererek oyunların çocukların gelişiminde nasıl rol aldığını özetledi. Sanford, Guild Wars 2 oynayan bir çocuğun oyunda klan lideri olmasının ona kendine güven kazandırarak sınıfında grup projelerinde lider olmasını ve bu oyunda kazandığı kişisel becerilerini projeye de yansıttığını örnek verdi. Buna benzer olarak, tarihsel bir oyun oynayan çocuğun da oyunun arkasında yatan gerçek tarihi araştırmak için kitaplar aldığını da örneklerine ekledi. Çok tartışılan ve çocukları olumsuz yönde etkileyerek onları şiddete yönelttiği söylenen savaş oyunlarının ise genel geçer yargıların tam aksine çocuklar da problem çözme yetisini geliştirdiğini açıklamasında belirten Sanford, bu oyunların çocuklara strateji kurma yetenekleri kazandırdığı da sözlerine ekledi.

Ebeveynlerin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını ve derslerini etkilediğini düşündükleri video oyunlarının aslında çocukları gelecekteki hayatlarına hazırladığını gösteren araştırma, pedagogların da oldukça ilgisini çekti. Oyunların çocuklar üzerindeki olumlu etkisini gösteren bu araştırma, ailelerin yüreğine su serpecek mi, bekleyip görmek gerekiyor.

Yorumlar (0)