x

Pazarlama verilerini en iyi açıklayan 4 grafik

Pazarlama verilerini en iyi açıklayan 4 grafik

Dijital pazarlamada elde edilen veriyi grafiklere dökerek kolayca anlaşılmasını ve karşılaştırmalar yapılmasını sağlamak faydalı bir yöntem. Çoğu zaman basit bir grafik grafik yüzlerce kelimeyle açıklanması bile zor olan durumları kolayca gözler önüne serebiliyor.

Belli dönemler içerisinde toplanan verinin anlatım ve değerlendirilmesinde kullanılan basit grafik grafikleri ileriye yönelik planlama yaparken de faydalı olabiliyor. Bir veri grafiğinin anlaşılır ve değerlendirilebilir olması için de içermesi gereken 4 ana unsur var; karşılaştırma, bileşenler, dağılım ve ilişkili bilgiler.

İşte örnekleriyle birlikte veri analizinde kullanılabilecek 4 önemli grafik…

Karşılaştırmalı grafikler

Değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve farklılıklarını öne çıkaran grafikler olarak da tarif edilebilir. Bu grafiğe örnek olarak Nascar yarışlarındaki pilotlar için hazırlanmış olan yüzdelik değişim grafiğini gösterebiliriz.

 

1

Bileşen grafikleri

Farklı bileşenleri bir araya getirerek bir bütünü anlatan grafikler, bir konu hakkında değişik bilgiler kullanan ana başlıklara sahip olabiliyor. Aşağıdaki örnek yine Twitter üzerinde sinema severlerin farklı mecralardaki hareketliliğini anlatıyor.

 

2

Dağılım grafikleri

Farklı bileşenlerin kesişme noktalarını ifade eden grafiklerdir. Burada farklı birçok verinin tek bir değişkene yaptığı etki ifade edilir. Dikkat edilmesi gereken detay verinin sayısal ve sıralanmış olması gerekliliğidir. Dağılım grafikleri tek boyutlu bir frekans ifade ederler. Aşağıdaki örnek, kaç kelimeye kadar elektronik postaların daha çok okunduğuna dair bir örnek teşkil eden dağılım grafiğidir.

3

İlişkili veri grafikleri

İlişkili grafikler birden fazla değişkenin birbiriyle nasıl ilişkilendirilebileceğini ifade eden grafikler olarak da tanımlanabilirler. Bu grafiklerde de yine bir veya daha fazla bileşenin birbirleriyle nerede ve nasıl kesiştiklerini, birbirlerine olan etkilerini analiz edebilmek mümkün olabiliyor.

4


Bu bilgilerin ışığında hazırlanabilecek grafikler daha sonra detaylı ve eğlenceli infografiklere de dökülerek sosyal ağlarda kolayca paylaşılabilir. Sosyal medyanın, pek çok kurumsal şirket, e-ticaret sitesi, yatırımcı ve çeşitli sektörlerden profesyonellerce de takip edildiğini unutmamak gerekiyor. Kendini iyi ifade edebilen grafik ve infografikler önemli oranda etkileşim sağlayabiliyor.

Yorumlar (0)