x

RTUK’ten Kayıtlı E-Posta Sistemi İçin Son Uyarı

RTUK’ten Kayıtlı E-Posta Sistemi İçin Son Uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da yeni Türk Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemine geçti. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu uyarınca medya kuruluşları 19 Ocak 2014’e kadar elektronik tebligat adreslerini RTÜK’e bildirmek durumunda.

1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girerek anonim ve limited şirketler için zorunlu hale getirilen KEP artık medya kuruluşları için de yasal olarak geçerli hale geliyor. RTÜK artık tüm tebligatların KEP adresi üzerinden yapılacağını belirtiyor.

Medya kuruluşlarının KEP hesabı alıp Üst Kurul’a bildirmeleri için 19 Ocak son tarih olarak belirlenirken KEP adresi olmayan şirketlere para cezası uygulanmayacak. Ancak KEP hesabı olmayan medya kuruluşları kendilerine gönderilen tebligatları da alamayacak.

Kursat GUNEY - TNB KEP Genel Mudur

Üst Kurul tarafından medya kuruluşlarına verilen uyarı kararları bu yeni yasa çerçevesinde elektronik tebligatla bildirilirken KEP adresi olmayan kuruluşlar böylelikle bu yasal tebligatlara erişememiş olacak. Bu sebeple RTÜK medya kuruluşlarının herhangi bir hak kaybına uğramaması için elektronik tebligat adreslerini belirtilen süre içinde kendilerine bildirilmesini istiyor.

Tebligatları elektronik ve dijital ortama taşıyan KEP ile yapılanları özetlemek gerekirse KEP’in anlaşılacağı gibi başlıca işlevi elektronik tebligatların bu yolla alınabiliyor olması. Ayrıca KEP ile e-posta ile şirketlere güvenli ve zaman damgalı yasal bir bildirimde bulunulabiliyor.

E-postaların ne zaman, kim tarafından, kime yollandığı, gönderilen kişinin posta kutusuna hangi tarih ve saatte ulaştığı, alıcı tarafından ne zaman okunduğu gibi şeffaf bilgilere de ulaşılmasını sağlayan KEP ile “e-posta bize ulaşmadı” yönündeki şikayet ve inkarlar da ortadan kalkmış oluyor. Son olarak KEP yasalar tarafından tanındığı için KEP ile yapılan her bildirim yasal sayılıyor ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda hukuki yollara da başvurulabiliyor.

Yorumlar (0)