x

Microsoft Sertifikaları Bilişim Sektöründe Avantaj Sağlıyor [İnfografik]

Microsoft Sertifikaları Bilişim Sektöründe Avantaj Sağlıyor [İnfografik]

Bulut Bilişim pazarı ve bu pazara bağlı olarak iş ilanları hızla artmasına rağmen ülkemizde nitelikli iş gücünün bu hızı yakalayamadığını görüyoruz. Bu anlamda Bilişim Teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin buluta yönelik sertifika programlarında revizyona gittiğini söyleyebiliriz.

Yazılım ve teknoloji sertifikaları konusunda önde gelen şirketlerden biri olan Microsoft da geçtiğimiz yıl mevcut programını bulut ve diğer iş gereksinimlerini kapsayan ayrıntılı bir BT beceri seti şeklinde yeniden tasarlamıştı. Microsoft yeni sertifika programı ve piyasa beklentilerine yönelik ilginç veriler içeren bilgileri bir infografik eşliğinde kamuoyuyla paylaştı.

İnfografikte Microsoft Sertifikaları’nın önemi artan rekabette öne çıkmanın bir yolu olarak vurgulanırken, infografikte sertifikaların sağladığı avantajlar “verim”, “beceri” ve “maaş” olmak üzere üç maddede ele alınıyor.

Ekim 2011 ila Nisan 2012 tarihleri arasında yürütülen araştırmalar sonucu ortaya çıkan sonuçlara göre işe alma sorumlularının %91’i sertifikasyonu işe alma kriterlerinin bir parçası olarak görüyor. Aynı grup içerisinde Microsoft sertifikalı bireylerin olmayanlara kıyasla daha verimli olduğunu düşünenlerin oranı %62 olarak belirtilirken, BT işe alma sorumlularının %69’unun iş başvurusunda bulunanların beceri ve uzmanlıklarını doğrulamada sertifikaları önemli buldukları ifade ediliyor.

İnfografiğe göre büyük BT altyapı projelerinde becerilerin güvence altına alınması konusunda idarecilerin büyük çoğunluğunun hemfikir olurken, işe alma sorumlularının %89’u BT sertifikalarını konu hakkındaki bilgi ve uzmanlığı teyit etmeye yardımcı olduğu kanısında.

Tüm bunlara ek olarak Microsoft’un araştırmaları mevcut BT personelinin sertifika programlarından kazançlı çıktığını da gösteriyor. Zira BT çalışanlarının %63’ü sertifikanın ardından terfi aldığını söylüyor. Sertifikanın maaş zammı ve prim getirisini onaylayan BT çalışanlarının oranı %58 olurken, %60’ı yeni iş bulmasını sağladığının altını çiziyor.

Yorumlar (0)