x

Siber Güvenliğimiz Binali Yıldırım’a Emanet

Siber Güvenliğimiz Binali Yıldırım’a Emanet

Son aylarda sayıları artan kamu kuruluşlarına ait internet sitelerine yapılan saldırılar neticesinde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın önderliğinde bu saldırılara önlem alma amaçlı çalışmalar başlatılmıştı. Hatta hackerlardan oluşturulacak ve bir çok kamu kuruluşu ile birlikte çalışacak bir siber ordunun hazırlıklarının yapıldığı da konuşuluyordu.

Siber güvenlik, cuma günü yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının önemli gündem maddelerinden birisi idi. Toplantıda Ulusal Siber Güvenlik Kurulu‘nun kurulmasına karar verilirken, kurulun yapısı da belirlendi.

Cumartesi günü Resmi Gazete‘de yayınlanan karar ile duyurulan Ulusal Siber Güvenlik Kurulu’nun başında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım olacak. Yıldırım’ın başkanlığını yapacağı kurulun diğer üyeleri şu şekilde olacak: Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Genelkurmay Başkanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı.

Bu ‘Expendables’vari oluşumun görevleri şu şekilde olacak:

  • Ulusal Siber Güvenliğin sağlanması için politika, strateji ve eylem planlarını hazırlamak,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgi ve verilerin güvenliği ile mahremiyetinin güvence altına alınmasını sağlamaya yönelik usul ve esasları hazırlamak,
  • Ulusal Siber Güvenliğin sağlanmasında kamu kurum ve kuruluşlarında teknik alt yapının oluşturulmasını takip etmek, uygulamaların etkinliğinin doğrulanmasını ve test edilmesini sağlamak,
  • Ulusal bilgi teknolojileri ve iletişim alt yapısı ve sistemleri ile veri tabanlarının güvenliğini sağlamaya, kritik alt yapılan belirleyerek bunlara yönelik siber tehdit ve saldırı izleme, müdahale ve önleme sistemlerini oluşturmaya, ilgili merkezleri kurmaya, kurdurmaya, bu sistemlerin denetimi, işletimi ve sürekli güçlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
  • Ulusal Siber Güvenliğin sağlanmasında her türlü milli çözümlerin ve siber saldırılara müdahale araçlarının geliştirilmesi ve üretilmesini teşvik etmek, kullanımını sağlamak,
  • Ulusal Siber Güvenlik açısından kritik kurum ve konumlar için gerekli ve yeterli sayıda uzman personelin temini, eğitimi ve gelişimini planlamak, koordine etmek ve yürütmek.

Ulaştırma Bakanlığı yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek için BTK ve diğer kamu kuruluşlarından destek alırken, gerekli görülen durumlarda tedbir alma hakkına da sahip olacak.

Yorumlar (0)