x

Pew, 2013 Sosyal Medya Raporunu Yayınladı

Pew, 2013 Sosyal Medya Raporunu Yayınladı

Pew Internet önemli sosyal ağların demografik verilerini açıkladı. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ve LinkedIn‘i cinsiyet, yaş aralığı, eğitim seviyesi gibi kıstaslara göre inceleyen Pew, bu ağların kullanıcı profillerinin bir anlamda resmini çiziyor.

Araştırmaya göre yetişkenlerin %71’i Facebook kullanırken yaş ortalamasının bu sene iyice arttığı dikkat çekiyor. Bu durum gençlerin Facebook’tan uzaklaştığına dair söylentileri güçlendirirken araştırma 65 yaş ve üstü kullanıcıların %45’inin Facebook kullanıcısı olduğunu ve geçen sene bu oranın %35 olduğunu söylüyor.

Facebook kullanıcılarının çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Kadın kullanıcılar %76 oranla çoğunluktayken Facebook kullanıcılarının büyük çoğunluğu üniversite mezunu. Ancak gelir seviyesine baktığımızda Facebook kullanıcılarının en düşük gelir seviyesi olan yıllık 30 bin doların altında kazandığı ortaya çıkıyor.

Facebook-Demografik

Twitter’a baktığımızda ise geçen sene %16 olan yetişkin kullanıcı sayısının bu sene %18’e çıktığı dikkat çekerken Facebook ile arasındaki devasa uçurum hala olduğu yerde duruyor. Kadınlar az bir farkla Twitter’da sayıca fazlayken en dikkat çeken veri Twitter’ı daha çok gençlerin tercih etmesi. Facebook’un tersine Twitter kullanıcılarının %31’i 18 ile 29 yaş arasında.

Yine Twitter ile Facebook’u karşılaştırırsak Twitter kullanıcılarının ağırlıklı olarak üniversite ve yüksek lisans mezunu olduğunu ve bu açıdan daha eğitimli kesimin Twitter’ı tercih ettiği sonucu çıkıyor. Gelir seviyesi olarak da Facebook ortalamasının üzerinde olan Twitter’da kullanıcıların büyük kısmı yılda 75 binden daha fazla kazanıyor. Sonuç olarak Twitter kullanıcıları Facebook kullanıcılarına göre daha genç, daha eğitimli ve daha varlıklı.

Twitter-demografik

Instagram ise geçen sene %12 olan yetişkin kullanıcı sayısını bu sene %17’ye çıkarmış durumda. Yine kadın kullanıcıların ağırlıklı olan Instagram’da yine yaş ortalaması Twitter gibi düşük. Zira Instagram kullanıcılarının %37’si 18-29 yaş aralığında. Instagram kullanıcılarının büyük kısmı üniversite mezunu olarak karşımıza çıkarken gelir seviyesi Facebook’tan bir tık yukarda, yılda 30 bin ile 50 bin dolar arasında.

Instagram-demografik

Yetişkin kullanıcı sayısını %15’ten %21’e çıkaran Pinterest’te kadınların %33 ile erkek kullanıcı sayısına çok büyük fark attığı dikkat çekiyor. Yine gençler Pinterest’i domine ederken en eğitimli kullanıcılar da Pinterest’ten çıkıyor. Pinterest kullanıcıların büyük çoğunluğu yüksek lisans mezunuyken gelir seviyesi olarak da en üst düzeyde. Pinterest kullanıcıları yılda 75 bin dolar ve üstünde para kazanıyor.

Pinterest-demografik

LinkedIn tüm yetişkin internet kullanıcılarının %22’sini ağında barındırırken daha önce bahsettiğimiz sosyal ağların tam tersine erkek üye çoğunluğuyla dikkat çekiyor. LinkedIn’de yaş ortalaması da artarak 30 ile 49 yaş aralığına çıkıyor. LinkedIn’in büyük bir bölümü yüksek lisans mezunu ve yılda 75 bin dolardan fazla kazanan varlıklı kullanıcılardan oluşurken kullanıcılarının %27’sinin iş sahibi olduğu; %12’sinin de işsiz olduğu bilgisi veriliyor.

LinkedIn-demografik

Yorumlar (0)