x

Sosyal Medya Şirketlerin Kurumsal Stratejilerinde Yer Almıyor [Araştırma]

Sosyal Medya Şirketlerin Kurumsal Stratejilerinde Yer Almıyor [Araştırma]

Son zamanlarda her popüler şey gibi sosyal medyanın da kitleler tarafından hızla tüketildiğine şahit oluyoruz. Şimdilik sosyal ağlar için gayet olumlu giden bu rüzgardan büyük şirketler de olumlu yönde pay alma peşinde. Doğal olarak tabiri caizse bu modaya küçük işletmelerin de katıldığını söyleyebiliriz. Zira küçük şirketler için son günlerin moda ikilemi, sosyal medyada yer alıp almama konusu.

Stanford Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, sosyal medyayı iş amaçlı kullanan şirketlerin sayısı üçte birden az. Kuzey Amerika’da bulunan kamu ve özel kuruluşlar arasında yapılan araştırmada  idarecilerin sosyal medya hakkındaki görüşleri incelenmiş. Buna göre idarecilerin iletişim kurma, marka yönetimi ve risk tespiti gibi kurumsal stratejilerine destek sağlayacak Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağları dahi kullanmadığı ortaya çıkmış.

Bulgulara göre şirketlerin geleceği için daha vizyoner olmaları beklenen yöneticiler, sosyal medyayı anlama ve işleri için nasıl kullanabilecekleri konusunda kopukluk yaşıyor. Bununla birlikte katılımcıların %90‘ı sosyal medyanın şirketin organizasyon yapısına sağlayabileceği katkının farkında olduğunu belirtirken, sadece %32‘si kendi iş faaliyetlerinde yer alan riskleri tespit etmek için sosyal medyadan yardım alıyor.

Diğer taraftan üst düzey yöneticilerin %24’ü ve normal yöneticilerin sadece %8’i sosyal medyada yer alan özet bilgileri ve ölçümleri rapor halinde alırken, şirketlerin yarısı bu tür raporlar talep etmiyor. Araştırmadaki bir başka dikkat çekici veri ise, yöneticilerin üçte ikisinin kişisel olarak , %63‘ünün ise iş için sosyal medyayı kullandığını belirtmiş olması. Zira bu veriye dayanarak aslında şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin sosyal medyaya aşina olduğunu söyleyebiliriz.

Sosyal medyayı kullanan şirketler için ise, amaçlar değişiyor. Araştırmada çıkan bulgular, şirketlerin sadece %59‘unun sosyal medyayı müşterileriyle etkileşime girmek için kullandığını ortaya koyarken, %49‘u reklam yapmak, %35‘i ise müşterilerini araştırmak için tercih ediyor. Bunların yanı sıra şirketlerin %30’u rakiplerini analiz etmek, yeni ürün ve servisler üretmek veya çalışanlarıyla iletişime geçmek için sosyal medyayı kullanıyor.

 

 

Yorumlar (0)