x

Şirketlerin Sosyal Medya Ölçümündeki Sıkıntıları Devam Ediyor

Şirketlerin Sosyal Medya Ölçümündeki Sıkıntıları Devam Ediyor

Sosyal medyanın gücü ve kullanım şekli ile ilgili onlarca şey söylenebilir. Sosyal ağları ve dijital pazarlamayı eşsiz kılan en büyük özellik kusursuza yakın ölçüm imkanına sahip olmasıdır. Gazeteler verdiğiniz bir ilanın tam olarak kaç kişi tarafından görüldüğünü kestiremezsiniz ama dijital mecralarda kaç kişi tarafında görüldüğünüzü bilebilirsiniz. Bununla da kalmaz tüketicinin ilgili ilana nasıl cevap verdiğini de öğrenebilirsiniz.

Şirketlerin, dijital pazarlama başta olmak üzere sosyal medyaya harcadıkları böyle bir güce sahip olmasına rağmen şirketler tarafından verimli bir şekilde ölçülüp ölçülmediği konusu Econsultancy, LBI ve Bigmouth tarafından incelenmiş. Binin üzerinde çevrimiçi şirketle yapılan araştırma sonucunda şirketlerin %37’si sosyal medyaya yaptıkları yatırımın geri dönüşünü hesaplama konusunda sıkıntı yaşıyorlar.

Araştırmada ortaya çıkan en çarpıcı bilgi şirketlerin %41’nin sosyal medyaya yaptıkları yatırımın hiç bir kısmı ile ilgili en ufak bir ölçüm kriterine sahip olmaması. Bu da demek oluyor ki sağlıklı bir geri dönüşüm ölçümü yapılmıyor. Sosyal medya yatırımlarının çok küçük bir meblasını ölçebildiklerini söyleyen şirketlerin oranı da %26. Sosyal medyaya yaptığı harcamanın tamamını ölçe bilen şirketlerin oranı ise sadece %8.

Bu konuda yaşanan eksikliği değerlendiren halkla ilişkiler uzmanı Stuart Bruce, sosyal medyanın henüz olgunlaşmamış olmasından dolayı şirketlerin ölçüm konusunda sıkıntı yaşadığını dile getiriyor.

Sosyal medyayı diğer pazarlama faaliyetlerinden daha az değerli bulan şirketlerin oranı %20 ve sosyal medya yatırımlarının geri dönüşümünü ölçmek için diğer faaliyetleri ölçmede kullanılan kriterlerle ölçülebileceğini düşünenlerin oranı ise %23. Bu oran pazarlama iletişim faaliyetleri ile sosyal medyayı aynı anlamda değerlendiren şirketlerin oranı da olabilir.

Sosyal medyayı ölçmek için hangi kriterlerin takip edildiğine bakıldığında ise ortaya çıkan kriterler şu şekilde.

Araştırmaya katılanların %65’i siteye gelen trafiği en önemli kriter olarak görüyor. Marka bilinirliliği %34 ile ikinci, müşterilerle kurulan ilişki ise %33 ile son sırada geliyor. Satışın %15 ile yedinci sırada olması incelenmesi gereken bir konu. Satışın be derece alt sıralarda olması markaların bu kanalı hak ettiği kadar bir satış kanalı olarak görmemesinden kaynaklanabilir.

Bu arada araştırmada öne çıkan diğer önemli bilgiler de şu şekilde;

  • Şirketlerin üçte ikisi pazarlama iletişiminde Twitter’a başvuruyorlar.
  • 2012 senesinde mobil ve akıllı cihazların ciddi bir önemli bir trend olacağına inanan şirketlerin oranı %52.
  • Şirketlerin %40’ı sosyal medya kullanımı konusunda yeterli eğitime sahip olmadığını düşünüyor.
  • SEO faaliyetlerini sosyal medya ile entegre eden şirketlerin oranı %50’ye yaklaşmış durumda.
  • Önümüzdeki yıllarda sosyal medya yatırımlarını yükseltecek olan şirketlerin oranı da %79 civarında.

Yorumlar (2)