x

Sosyal Medya Suçları Çözmede de Etkili [Araştırma]

Sosyal Medya Suçları Çözmede de Etkili [Araştırma]

Her alanda olduğu gibi suçluların peşinde koşan güvenlik birimleri de sosyal medyayı araç olarak kullanıyor. Resmi görevlilerin %80’i suçları çözmek için sosyal medyayı kullandıklarını dile getirirken bu konuda daha çok YouTube ve Facebook büyük rol oynuyor.

LexisNexis adlı firma tarafından ABD’de yapılan ve federallerin de bulunduğu farklı pozisyonlarda çalışan 1200 profesyonelin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre ABD’de yerel birimlerin %82’si ve federal birimlerin %81’i sosyal medyayı soruşturmalarında kullanıyor.

Suçluların peşinde koşan profesyoneller kendilerine en yardımcı olan araçların Facebook ve Youtube olduğunu dile getiriyor. Katılımcıların üçte ikisi sosyal medyanın kendilerine suçları çözmede yardımcı olduğunu dile getirirken yarıya yakını haftada bir defa sosyal ağlara başvurduğunu dile getirmiş.

Katılımcıların sadece %10 aldıkları resmi eğitimde sosyal medyayı işlerinde nasıl kullanmaları gerektiğini öğrendiklerini dile getirirken, %70’i mesai saatlerinde sosyal ağlara giremediklerini belirtmişler.

Yorumlar (0)