x

Türkiye’de Her İki Evden Birinde İnternet Var [Araştırma]

Türkiye’de Her İki Evden Birinde İnternet Var [Araştırma]

TÜİK’in Nisan ayında yaptığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, geçen yıl %42,9 olan evden internete erişim imkanı, bu yıl %47,2’ye yükselmiş durumda.

Kentsel yerlerde internet erişim imkanı olan hane oranı %55,5 iken, kırsal yerlerde bu rakam %27,3 oranında. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması’na göre, Türkiye’nin bölgesel anlamda internet erişim imkanı olan hane oranı, ülke ortalamasının üzerinde. En fazla internet erişim imkanı olan hane ise %60,5 oranıyla İstanbul’a ait. İstanbul’dan sonra %49,7 ile Batı Marmara, %60,6 ile Doğu Marmara ve %57,5 ile Batı Anadolu yer alıyor.

Hanelerin genişbant kullanımı %43 oranında iken ADSL, %31,3 ile tüm haneler, %66,4 ile internet erişimi olan haneler arasında en çok kullanılan bağlantı türü olduğu belirtilmiş. 3G bağlantı ise % 13,9 ile tüm haneler, %29,5 ile internet kullanan hanelere internet erişimi sağlamakta.

Rapora göre, 16-74 yaş grubunda, bilgisayar ve internet kullanımı, geçen yıla göre artış göstermiş. Geçen yıl, %46,4 ve %45 olan oran, bu yıl %48,7 ve %47,4’e çıkmış. Ayrıca bu yaş grubu arası erkeklerin bilgisayar ve internet kullanım oranının %59 ve %58,1 ile kadınların %38,5 ve %37’lik oranından fazla olduğu belirlenmiş. Kullanım oranı en fazla ise 16-24 yaş grubuna ait.

Araştırmada belirlenen bir diğer konu ise, bireylerden %37,8’inin düzenli internet kullanımına sahip olması. Bireyler, interneti en çok %72,5 ile çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okumak ya da indirmek için kullanırken, %66,8’i e-posta gönderme/alma, %61,3’ü mal ve hizmetler hakkında bilgi alma ve  %49,1’i eğlenme amaçlı kullanıyor.

Bireylerin %70’i interneti evden kullanmayı tercih ediyor. Ev dışında internet kullananların ise %23,7’si cep telefonu ya da akıllı telefonları tercih ederken, %15,6’sı dizüstü bilgisayarı tercih ediyor, tablet kullanım oranı ise %1,3 gibi düşük bir orana denk geliyor.

İnterneti alışveriş amaçlı kullananların oranı geçen sene %18,6 iken, bu sene oran artıp %21,8’e yükselmiş durumda. İnternetten alışverişin en büyük sorunu olan yanlış ya da hasarlı ürün ve teslimle ilgili karşılaşılan sorunların %9,4 oranında.

Kamu kurum/kuruluşlarıyla iletişim için kullanılan internet oranı da artmış durumda. Geçen sene %38,9 olan oran, bu sene %45,1 oranına yükselmiş. Bu oranın en büyük nedeni ise, %42,9 oranıyla kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinmektir.

Yorumlar (0)