x

Türk Halkı İnternetten Alışverişi Hem Seviyor Hem de Güvenmiyor

Türk Halkı İnternetten Alışverişi Hem Seviyor Hem de Güvenmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından ‘2011 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’ isimli çalışmanın sonuçları yayınlandı. 26 tablodan oluşan araştırma bireylerin bilgisayar ve internet kullanım oranlarından tutun da internet üzerinden alışveriş gibi kişisel kullanım amaçları hakkında önemli bilgiler veriyor.

Yaklaşık 40 bin kişi ile yapılan görüşmeye göre;

–          Bireylerin bilgisayar ve internet kullanım oranı toplamda % 45,0

–          Türkiye’nin %42,9’unun internet erişimi var.

–          İnternet erişim imkanı olan hanelerde kullanılan genişbant bağlantı türü Türkiye genelinde %91,5 oranında

–          Yaş grubu, eğitim ve işgücü durumuna göre bilgisayar kullanım oranı:

  • 16-24 yaş: % 67,7
  • 25-34 yaş: % 57,1
  • 35-44 yaş: % 41,7
  • 45-54 yaş: %24,1
  • 55-64 yaş: % 11,2
  • 65-74 yaş: % 3,0

Bilgisayar kullanan bireylerin bilgisayarda yaptığı işlemler:

Dosya / klasör kopyalama veya taşıma: % 77,1

Bir belgedeki bilgiyi, kopyala-yapıştır komutlarını kullanarak kopyalama veya taşıma: % 71,5

Tablolarda temel aritmetik formülleri kullanma: %41,1

Dosyaları sıkıştırma: %44,5

Bilgisayara yeni aygıt bağlama ve yükleme (yazıcı, modem, vb.): %41,0

Bir bilgisayar dili kullanarak bilgisayar programı yazma: %5,9

Bigisayar ve diğer cihazlar arasında dosya aktarma: %37,7

Sunum yazılımları kullanarak sunum hazırlama: %21,9

Yeni bir işletim sistemi kurma veya eski işletim sitemini yenisi ile değiştirme: %12,0

Hiçbiri: %22,9

Son üç ay içerisinde internet kullanan bireylerin interneti kullanma amaçları:

İnternet üzerindeki sosyal gruplara (Facebook, Twitter) katılma: %50,5

Çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme: %72,7

Düzenli olarak bilgi almak için haber servis ya da ürünlerine abone olma: %13,5

Sağlıkla ilgili bilgi arama (yaralanma, hastalık, beslenme, vb.): %54,1

Okul, üniversite, mesleki kurslar ile ilgili bilgi arama: %36,1

Mal ve hizmetler hakkında bilgi arama (satın almayı kapsamıyor): %46,6

Yazılım indirme (oyun yazılımları hariç): %14,1

Web siteleri aracılığıyla (Blog siteleri, facebook, twitter) toplumsal veya siyasal konular ile ilgili görüşleri okuma veya paylaşma: %50,8

Toplumsal veya siyasal bir konuda online bir oylamaya katılma: %10,8

Herhangi bir konuda çevrimiçi eğitim alma (yabancı dil, bilgisayar vb.): %5,4

Herhangi bir konu ile ilgili bilgi almak için Wikipedia, On-line ansiklopedi, ekşi sözlük vb. kullanma: %25,4

İş arama ya da iş başvurusu yapma: %10,8

Profesyonel bir gruba katılma: %2,5

Seyahat ve konaklama ile ilgili hizmetleri kullanma (otel rezervasyon, bilet satış, vb.): %17,7

Mal veya hizmet satışı (iş ile ilgili olmayan, açık artırma ile satış, vb.): %7,2

İnternet üzerinden telefonla görüşme (VoIP) / video görüşmesi (webcam ile): %20,6

İnternet bankacılığı: %15,8

Yapılan araştırma gösteriyor ki rakamlar büyük ya da küçük olsun farketmez 7’den 70’e herkes interneti kullanıyor. Bu durumun doğal sonuçlarından birisi de hiç şüphesiz e-ticaret hacminin artması. 2011 yılında giyim, internetten alışveriş yapanlar için en çok tercih edilen kategorilerin başında yer alıyor.

Ancak bu sonucun aksine internetten alışveriş yapmamanın en önemli nedeni de buna ihtiyaç duyulmaması! Bu tezatlığın oluşmasında tüketicilerin güvenlik, gizlilik kaygılarının olması yer alıyor.

Yorumlar (0)