x

TÜİK: Sosyal Medya En Çok İmaj Geliştirme ve Ürün Tanıtımında Kullanılıyor

TÜİK: Sosyal Medya En Çok İmaj Geliştirme ve Ürün Tanıtımında Kullanılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 yılına ait “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması“, sosyal medya, teknoloji, internet, bilgisayar ve web kullanımının yaygınlığı hakkında güncel veriler sunuyor.

Araştırmaya göre sosyal medya uygulamalarını kullanan girişimlerin %95,3’ü sosyal ağlardan faydalanıyor. Sosyal ağları %39,3 ile blog ve mikro bloglar, %35,9 ile multimedya paylaşım siteleri ve %11,4 ile “wiki” bazlı bilgi paylaşım siteleri takip ediyor.

Sosyal medya kullanım amaçlarında ise ilk sırayı %77,5 oranla tanıtım, imaj yaratmak ve ürün pazarlama faaliyetleri alıyor. Araştırmada rastlanan diğer sosyal medya kullanım örnek ve oranları ise şöyle:

  • Müşterilerin görüş, öneri ve şikayetlerini almak/yanıtlamak (%57,3),
  • Girişimler arası görüş alışverişi ve bilgi paylaşımı yapmak (%38,5),
  • Müşterileri ürün geliştirme/yenilik süreçlerine dahil etmek (%36,9),
  • Personel seçimi/alımı yapmak (%28,9),
  • İş ortakları ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmak (%24,8)

 

Diğer yandan araştırmada internet erişimine sahip girişim oranının 2013 yılında gerilediği de görülüyor. Zira 2012’de %92,5 olan internete erişim oranının 2013’te %90.8 olarak ölçümlenmiş. Bununla birlikte Türkiye’de 250 ve üzeri çalışana sahip girişimlerdeki internet erişim oranı ise %98,8’i buluyor.

Araştırma internetin girişimlerin iş faaliyetlerindeki rolünü de açıkça ortaya koyuyor. 2005 yılından bu yana internet erişimi ve bilgisayar kullanımında tutarlı bir artış yaşandığı görülüyor. Web sayfası sahipliğinde ise aynı süreçte dönemsel yükseliş ve düşüşler yaşanmış. 2013’te web sayfasına sahip girişimlerin oranı %53.3’e gerilemiş.

 

Araştırmada aynı zamanda girişimlerin web sayfası veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) üzerinden hangi oranda ürün ve hizmet siparişi aldığı hakkında da veriler bulunuyor. Bulgulara göre girişimlerin %10,1’i 2012 yılında web sayfası veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) üzerinden mal ve hizmet siparişi alırken, bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde %21,6, 50-249 çalışanı olan girişimlerde %12,6, 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise %9,2 olarak değişiklik gösteriyor.

Yorumlar (1)