x

TUİK, Son Üç Yılın Yenilikçi Girişim Verilerini Yayınladı

TUİK, Son Üç Yılın Yenilikçi Girişim Verilerini Yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) girişimlerin 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemdeki yenilik faaliyetlerini ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre Türkiye’de 10 ve daha fazla çalışanı olan bulunan girişimlerin %48,5’i yenilikçi girişim statüsünde.

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin son üç yıldaki durumlarının masaya yatırıldığı raporda, 10-49 çalışanı olan girişimlerin %46,5’inin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %56,1’inin, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %66,3’ünün yenilik faaliyetinde bulunduğu belirtiliyor.

En yenilikçi girişimler sanayi sektöründen

Sektörlere baktığımızda ise yenilikçi girişimler en çok sanayi sektöründen çıkıyor. Yenilikçilik konusunda öne çıkan ikinci sektör ise %47’lik oranla hizmet.

TUİK

Rapora göre 2010-2012 yılları arasında girişimlerin %27’si ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) bulundu. Bu dönem içinde girişimlerin %14,2’si yenilik faaliyetine devam ederken, %3,7’sinin yenilikçilik çalışmaları sonuçsuz kalmış.

Girişimlerin %43,7’si organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulunurken, %31,7’si organizasyon yeniliği, %34,7’si ise pazarlama yeniliği üzerinde duruyor. Nitekim bu dönemde pazarlama yeniliği yapan girişimlerin %58,6’sı ürün ve hizmetlerin fiyatlandırmasında yeni yöntemler uygulamış. Fiyatlandırmanın ardından yeni yöntemler konusunda ürün tanıtımı için yeni ortam veya reklam tekniklerinin kullanılması, ürünün tasarımı veya ambalajının estetiğinde önemli değişiklik ve yeni bir satış veya dağıtım çözümlerine başvurulması ise dikkat çekici.

Girişimlerin en önemli bilgi kaynağı müşteriler

TUİK verilerine göre ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulunan girişimler en önemli bilgi kaynağı olarak %30,3 ile özel sektördeki müşterileri gösteriyor. Girişimlerin ürün ve/veya süreç yeniliği konusundaki faaliyetlerinde ise sadece %17,2’sinin diğer girişim ve kuruluşlarla işbirliği yaptığını görüyoruz. %94’ü yurt içinden gerçekleştirilen bu işbirliklerinde %29,5 Avrupa Birliği üyeleri ve çeşitli Avrupa ülkeleri, %9,3 ABD, %8,5 Çin ve Hindistan, %13,6 oranla diğer ülkeler rol oynuyor.

Araştırma aynı zamanda yenilikçi girişimlerin %24,1’inin finansal destek aldığını da ortaya koyuyor. Belirtilene göre girişimlerin %22’sine merkezi kamu kurum/kuruluşları tarafından finansal destek verilirken, %3,6’sı yerel veya bölgesel kamu kuruluşları, %1,8’i ise Avrupa Birliği Kurumları tarafından destekleniyor.

Yorumlar (1)