x

TÜSİAD e-ticaret raporunu yayınladı

TÜSİAD e-ticaret raporunu yayınladı

132 sayfadan oluşan rapor, Türkiye’den ve dünyada penceresinden sektörü özetleyen bir e-ticaret bakışı sunması bakımından oldukça kapsamlı. Nitekim rapor bu anlamda Türkiye e-ticaret sektörünün dünyadaki yerini tespit etmek ve hem kısa hem de uzun vadeli ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşması için yapılması gerekenleri ortaya koymayı amaçlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Girişimcilik Vakfı’nı hayata geçiren Sina Afra ve Murat Özalp ile Can Ergelmiş tarafından kaleme alınan e-ticaret raporu iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde dünyada ve Türkiye’de e-ticaret masaya yatırılırken, ikinci bölümde ise ülkemizde e-ticaret hacminin düşük olmasındaki nedenler ve buna karşın gelişim önerileri sunuluyor.

Çeşitli çalıştay ve yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra Euromonitor, Forrester, Goldman Sachs, AT Kearney ve Deloitte gibi küresel araştırma şirketlerinin verilerinden yararlanılan raporda Türkiye pazarıyla ilgili bilgiler ise BKM, BTK, Boston Gmsulting Group, McKinsey, Euromonitor, TÜİK ve IDC gibi kurumlardan alınmış.

TUSİAD

Rapor Türkiye’deki e-ticaret sektörü, tüketiciler, online perakendeciler, yatırımcılar, karar mercileri, e-ticaret modelleriyle ve tüm bunların ülkemizdeki girişimcilik ekosistemine olan etkileriyle ilgili önemli tespitler sunuyor.

Bunların ışığında ayrıca e-ticaret ve girişimcilikle ilgili konuları düzenleyen mevzuat değerlendirilirken, son dönemde sıkça konuşulan Türkiye’de e-ticaret hacminin düşüklüğü çeşitli öneriler ışığında ele alınıyor.

Bu anlamda raporda Türkiye’nin e-ticaret potansiyelini yakalayamamasının en önemli nedenleri olarak algı sorununun ve altyapı eksikliğinin öne çıkarıldığını görüyoruz. Rapora göre müşterilerin e-ticareti yeterince iyi bilmemesi nedeniyle e-ticarete duydukları ön yargı ve e-ticaretin gerçekleşmesi için gerekli teknolojik, mevzuat, finansman düzeni gibi altyapı eksikleri e-ticaretin büyümesinde en büyük engelleri oluşturuyor.

Birçok araştırma ve grafik tablo ile beslenen “Dijital Pazarın Odak Noktası e-Ticaret: Dünya’da Türkiye’nin Yeri, Mevcut Durum ve Geleceğe Yönelik Adımlar” raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSİAD

Yorumlar (0)