x

Twitter Kullanan Öğrencilerin Ortalaması Daha Yüksek

Twitter Kullanan Öğrencilerin Ortalaması Daha Yüksek

“Bilgisayarı kapat da biraz ders çalış” günlerinden Twitter’ın not ortalamasına katkı sağladığı günlere geldik. Aşağıdaki çalışma çevrimiçi eğitime inanmayan, “Eğitim dediğin yüz yüze olur” diyenlere konu hakkında bir takim yeni ufuklar açabilir belki. Çevrimiçi dünyanın amaca cevap verdiği, istenildiğinde bir silah istenildiğinde çok faydalı bir eğitim aracı olduğu artık çok açık. Özellikle ülkemizde kontenjan yetersizliğinden dolayı yüksek öğrenime devam edemeyenlerin veya istediği üniversiteyi/bölümü okuyamayanların derdini çevrimiçi eğitim çözecektir.

Yüksek lisans eğitimi alan 125 öğrenci üzerinden yapılan araştırmaya göre Twitter’ı eğitim amaçlı kullananların ortalamaları diğerlerine göre daha yüksek çıkmış. Twitter’ın etkisi sadece not ortalamalarında değil aynı zamanda sınıf içerisindeki etkileşimde de görülmüş.

Kim daha çok Twitter kullanıyor diye baktığımızda 18-24 yas grubu ilk sırayı alıyor. Twitter kullanımı yaş ilerledikçe azalıyor. Bu arada diğer bir bilgi de üniversitelerin birinci sınıfında okuyan öğrencilerin %94’ünün sosyal ağlara üye olduğu yönünde.

125 kişilik bir sınıfta 70 öğrenciden Twitter’ı eğitim amaçlı kullanmaları istenmiş. Ders dönemi ilerledikçe Twitter kullananların Twitter paylaşımlarında da artış gözlemlenmiş. Twitter kullananların etkileşimi kullanmayanlara göre iki kat seviyesinde gözlemlenirken, dönem sonunda not ortalamaları da 0.54 puan daha yüksek çıkmış.

Çalışmanın sonucunda Twitter’ı sorularına cevap aramak için kullanan öğrencilerin bir sınıf ortamında aradıkları bilgiye ulaştığını ve bu sayede daha başarılı olduklarını ileri sürüyor.

Yorumlar (0)