x

Online Yetişkinlerin %15’i Twitter Kullanıyor

Online Yetişkinlerin %15’i Twitter Kullanıyor

Araştırma şirketi Pew tarafından yayınlanan rapora göre Şubat 2012 itibari ile online yetişkinlerin %15’i Twitter’ı kullanıyor. Araştırma sonuçlarına göre Twitter’ı günlük olarak kullananların oranı ise %8.

Toplam 1729 kişi ile yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan raporda, Kasım 2010 – Şubat 2012 arasında Twitter kullanıcılarının oranlarına yer verilmiş.

Kasım 2010’da internet kullanıcıları arasaında %8’lik oran Twitter kullanıyor ve %2’si de her gün düzenli olarak Twitter’ı ziyaret ediyordu. Mayıs 2011 tarihine geldiğimizde kullanıcı sayısı artarak %13’e ulaşmış. Bu arada düzenli ziyaretler de iki katına çıkarak %4 oranına gelmiş. İçinde bulunduğumuz yılın Şubat ayında toplam kullanım oranı %15’e yükselmiş ve günlük kullanım 2010’a nazaran 4 katına çıkarak %8 oranını yakalayabilmiş.

Twitter’ı kimler kullanıyor? Araştırmaya dahil olanlar doğrultusunda hazırlanan grafikte bu soru detaylı olarak cevaplanmış.

Aşağıdaki grafikte ise, yaş gruplarına göre toplam ve düzenli kullanım oranları paylaşılmış.

18-24 yaş arası, Kasım 2010’da %16. Şubat 2012’de ise bu oran %31’e çıkmış. En çok artış bu yaş grubunda görülmüş. Bu yaş grubunda aynı zamanda günlük/düzenli kullanım oranı da artış göstermiş. 2010 yılında %4 iken bu oran 2012’nin Şubat ayında 20’yi bularak 5 katı bir yükselme göstermiş. Diğer yaş gruplarının oranlarını grafikten gözlemleyebilirsiniz.

Yorumlar (1)