x

Twitter: Marka Mention’lı Tweet’ler Müşterileri Harekete Geçiriyor

Twitter: Marka Mention’lı Tweet’ler Müşterileri Harekete Geçiriyor

Twitter, marka tweet’lerinin tüketicilerin Twitter içi ve dışında nasıl eyleme sürüklediğine dair bir araştırmaya imza attı. The Advertising Research FoundationFOX ve DB5 işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmada Twitter TV ve marka bağlantılı tweet’lerin tüketici davranışlarına nasıl etki ettiğini analiz etmiş durumda.

Sadece online olarak değil offline’da da tweet’lerdeki marka mention’larının tüketici davranışlarına etkisinin ele alındığı araştırmada Twitter  prime time’da sosyal ağa bağlanan 12 binden fazla kullanıcıyla anket yaptığını söylüyor. Bu araştırmadan çıkan verileri bir infografikte bir araya getiren Twitter üç ana sonuca varmış durumda: Markalar Twitter üzerindeki konuşmaların önemli bir kısmını oluşturuyor; tüketiciler marka mention’larını tweet’lerde gördükten sonra online ve offline’da eyleme geçmeye karar veriyor ve marka mention’ı içeren tweet’in kaynağı tüketici davranışlarına etki ediyor.

Ana noktalar bunlarken araştırmadan çıkan veriler de oldukça dikkat çekici. Ankete katılan kullanıcıların %80’i ölçüm periyodu boyunca herhangi bir markayı içeren tweet gönderdiğini söylerken bu kullanıcıların %50’si bu sürede 15’ten fazla marka bağlantılı tweet yazmış durumda.

Kullanıcıların %54’ü tweet’lerde marka mention’ı gördükten sonra eyleme geçmeye karar verdiğini belirtirken bunların yöneldiği eylemler birbirinden farklılık gösteriyor. Kullanıcıların %23’ü markanın web sitesini ziyaret etmeye yönelirken %20’si markanın Twitter hesabına giriyor. Diğer %20’lik kısım markayı online olarak araştırma yolunu seçerken %19’u markayı denemeyi düşündüğünü dile getiriyor. %18’i ise marka mention’ı içeren tweet’leri retweet etme yolunu seçiyor.

Marka kazanımlı medya ile etkileşime geçen kullanıcıların büyük çoğunluğunu ise gençler oluşturuyor. Bu yaş grubundan marka bağlantılı tweet’ler ile en çok etkileşime geçen kullanıcılar 13-17 yaş arasındaki gençler olarak öne çıkıyor.

Marka kaynaklarından tweet gören kullanıcıların oranı %32 iken bunların %45’i yukarıda belirtilen eylemlere yöneldiğini söylerken markadan gelmeyen ama marka mention’ı içeren tweet’leri gören kullanıcıların oranı %33 iken bunlarla etkileşime geçen kullanıcıların oranı ise %63’ü buluyor. Her iki kaynaktan gönderilen tweet’leri görenler %35’ken bunlar sonrası eyleme geçen kullanıcı oranı ise %79.

Araştırmaya dair infografiği detaylı olarak aşağıda inceleyebilirsiniz.

twitter1

Yorumlar (0)

Bir Cevap Yazın