x

Twitter En Yaygın Kurumsal Sosyal Medya Platformu

Twitter En Yaygın Kurumsal Sosyal Medya Platformu

Burson Marsteller’in ‘The Global Social Media Check Up for 2011’ konulu çalışmasından Twitter’ın dünyada en yaygın kullanılan sosyal medya ağı olduğu sonucu çıktı.

Geçen yıl yapılan bu çalışmada Fortune Global 500 indeksinde bulunan en büyük hacimli, 32’si A.B.D., 47’si Avrupa, 18’i Asya ve 3’ü Latin Amerika kökenli 100 uluslararası firmanın 79’unun en az bir popüler sosyal medya platformunu ya da kurumsal blogları kullandığı tespit edilmiş. Geçen sene genel anlamda sosyal medya platformlarının kullanım oranında % 25 lik bir artış tespit edilmiş ve ayrıca Twitter’ın en yaygın kullanılan kurumsal medya platformu olduğu sonucuna ulaşılmış. Ancak firmalar bu ağları kullanırken genelde tek yönlü mesaj verme eğiliminde olup, karşılıklı iletişimden daha çok kendi kurumsal mesajlarını iletme amacı taşıyorlarmış.

Bu seneki sonuç ise daha farklı çünkü elde edilen veriler, Fortune Global 100 listesindeki firmaların çoğunun sosyal medya ağlarındaki kullanıcıları ile karşılıklı etkileşime geçmeye başladığını gösteriyor. Firmalar giderek artan bir hızla özellikle Twitter platformu üzerinden @mention ve retweet uygulamaları aracılığı ile gönderileri kabul ediyorlar ve yanıtlıyorlar. Bunun yanı sıra Facebook sayfaları üzerinden de gönderilere yanıt veriyorlar. Bu da bize 12 ay öncesinden farklı olarak şirketlerin kullanıcıları ile sosyal medya ağları sayesinde takip, etkileşim ve bağlantıya geçtiklerini gösteriyor.

Bütün bunlara ek olarak sosyal medya kanallarının kullanım dağılımının coğrafi olarak değişiklikler gösterdiği de tespit edilmiş. Örneğin geçmişe göre daha fazla Amerikan ve Asya kökenli firmanın YouTube’u daha çok kullandığı, buna karşılık Avrupa kökenli firmaların Twitter’da ısrarcı oldukları görülüyor. Çalışmayı hazırlayanlar firmaların gelecekte birden fazla sosyal medya hesabı kullanmaya devam edeceklerini öngörüyorlar. Ancak bu konuda iş hayatının karşısındaki en büyük engeli birbiriyle alakasız mesajlardan kaçınmak ve markanın kamuoyu önündeki istikrarını korumak adına tüm sosyal medya faaliyetlerinin entegre bir şekilde değerlendirmeye alınması gerekliliği oluşturuyor.

Yorumlar (0)