x

Büyük Çoğunluk Haberleri Hala Bölgesel Kaynaklardan Takip Ediyor

Büyük Çoğunluk Haberleri Hala Bölgesel Kaynaklardan Takip Ediyor

İnternet ve sosyal medya birçok insan için en çok tercih edilen haber kaynaklarından biri olsa da henüz toplumun geneli tarafından kabul görmüyor. Pew Internet & American Life Project’in ABD’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre, yetişkinlerin %72’sinin halen yerel haber kaynaklarını takip ediyor.

Araştırmada yerel haber kaynaklarına olan eğilimin 40 yaş üstü yetişkinler ve kadınlarda ağırlık gösterse de, geneli kapsayan tutarlılıkta olduğu belirtiliyor. Genç ve orta yaş nüfus ele alındığında da durum farklı değil, hatta şaşırtıcı bile denebilir. Araştırmaya göre 18 ila 39 yaş arasındaki kişilerin haftada 4’ten fazla yerel haber kaynağını takip ediyor.

Rapora göre televizyon kanalları 40 yaş ve üstü insanların %80’i haber almak için televizyon yayınlarını tercih ediyor. Araştırmaya katılanların yarısı ise duyumları, bölgesel gazetelerden ve radyolardan aldığını söylüyor. Ancak genç nüfus, bölgedeki haberleri ve bilgileri öğrenmek için insanların aralarında konuştuğu söylentilere kulak veriyor. Araştırmada ayrıca “connected generation” olarak nitelendirilen 18-34 yaş aralığındaki neslin haber kaynakları, arama motorları, yerel gazetelerin siteleri, televizyon kanallarının siteleri ve sosyal ağlar olarak sıralanıyor.

Yerel haber kaynaklarını takip eden insanların %63’ünün aynı zamanda uluslararası haberlere de ilgi duyduğu açıklanan rapora göre, aynı zamanda yerel haberleri tercih eden insanların %78’i ulusal haberleri de izliyor. Diğer yandan yerel haber kaynaklarını kullanan insanların 3’te biri bölgesel yayın yapan haber kaynaklarından ihtiyaçlarını karşıladığını ifade ediyor.

Araştırmada yerel haber kaynaklarının halen insanların haber alma ihtiyacını karşılamada önemli bir yer tuttuğu açıkça görülüyor. Bu durum yerel ve ulusal haber kaynakları için gayet olumlu. Birden eski moda olarak görülmeye başlayan gazete, dergi ve televizyon gibi kitle iletişim araçları, artık altın çağlarını yaşamasalar da ömürleri tahmin edilenden daha uzun olacaktır.

Yorumlar (0)