x

Yüksek Öğrenimde Teknoloji ve İnternet Kullanımı

Yüksek Öğrenimde Teknoloji ve İnternet Kullanımı

ABD’de yüksek öğrenimin bilişim teknolojileri ile desteklenerek yaygınlaşması amacıyla çalışan EDUCASE’in yaptırdığı araştırma, internet ve teknolojinin öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Aşağıdaki rakamlar ABD’deki öğrencileri kapsasa da gelinen nokta itibariyle eğitimle interneti birleştirmenin öneminden dolayı haberi paylaşma gereği duyduk.

Yeni mezunların %56’sı sosyal ağları yasaklayan şirketlerin iş tekliflerini kabul etmeyeceklerini bildirmelerine benzer bir durum ile karşı karşıyayız. Araştırmaya katılan öğrencilerin %60’ı kampüs içerisinde ücretsiz Wi-Fi olmayan üniversitelere gitmeyeceklerini bildirmişler. Bundan böyle üniversiteler hem altyapılarının hem de bünyelerinde bulunan öğretim görevlilerinin çağın teknolojisine uygun olmaları konusuna yatırım yapmalılar. Türkiye’de bu konuda çok başarılı eğitim kurumlarının olduğunu biliyorum.

Klasik eğitim anlayışının internetle harmanlanması gerektiğini düşünen öğrenciler sadece internet üzerinden eğitime karşılar. Karışık bir eğitim isteyen öğrencilerin oranı %36, sadece internet üzerinden eğitim isteyen öğrencilerin oranı ise %5. Teknolojinin öğretim üyelerinin kalitesine olumlu etki edeceğine inananların oranı da %47.

Akademik başarıda hangi yazılım ve uygulamaların faydalı olduğuna bakıldığında en büyük pay %76 ile Microsoft Word’e ait. Elektronik posta ise %66 ile ikinci sırada yer alıyor. Öğrencilerin en çok kullandığı cihaz ise %81 ile diz üstü bilgisayarlar. Öğrencilerle öğretim görevlilerinin ayrıştığı nokta akıllı telefon kullanımı. Öğrencilerin %33’u, öğretim görevlilerinin de %17’si akıllı telefon kullanıyorlar.

Bir de teknolojinin kullanma oranlarına bakmak lazım. Okullardan teknoloji talep edenler acaba gerçekten kendilerine sağlanan imkandan faydalanıyorlar mı? Ankete katılanların %27’si hemen hemen hiç bir şekilde teknoloji ile haşır neşir olmazken %49’u da çok düşük bir oranda kullanıyor.

İnternetin eğitim hayatının olmazsa olmazlardan biri olduğuna inanan öğrencilerin %75’i internet sayesinde daha çok şey öğrendiklerini bildiriyorlar. Hangi sitelerin daha çok ziyaret edildiğine bakıldığında ise Google %36 ile birinci sırada. Bazı okullar Wikipedia’yı resmi kaynak olarak kabul etmese de öğrencilerin %11’i Wikipediasız yapamıyor.

Sosyal medyanın eğitimdeki ağırlığına baktığımızda ankete katılanların %86’sının sosyal medya kullanıcısı olduğunu görüyoruz. Öğrencilerin %58’i sosyal ağ sitelerini eğitim amaçlı kullanma konusuna çok sıcak bakıyor fakat öğretmenleri ile bu mecrada iletişime geçmek yerine elektronik posta kullanmayı tercih ediyorlar.

Yorumlar (0)