x

Araştırma: Ağrı Kesici Almak Yerine Bilgisayar Oyunu Oynayın

Araştırma: Ağrı Kesici Almak Yerine Bilgisayar Oyunu Oynayın

Şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynamayı sevenlerin artık bilimsel bir dayanağı var; İngiltere’deki Keele Üniversitesi’nde yapılan son araştırmaya göre bu tür oyunlar acıyı dindirmekte yani acıya tahammül etmeyi kolaylaştırmada etkili oluyor.

40 gönüllüyle yapılan araştırmada, deneklerden bilgisayar oyunu oynarken bir ellerini buzlu suya sokmaları isteniyor. On dakikanın sonunda, şiddet içeren oyun oynayan gönüllülerin şiddet içermekten uzak golf oyunu oynayanlara oranla ellerini buzlu suda %65 oranında daha uzun süre tutabildikleri gözlemlendi. Araştırmacılar çalışma sırasında şiddet içerikli oyunların acı eşiğini yükselttiğini ve acıya toleransı artırdığını gözlemlediler.

Bilim adamları acıya tolerasnın artmasını; metabolizmanın strese cevaben verdiği ‘dövüş ya da kaç’ tepkisine (Walter Cannon tarafından ortaya atılan iddiaya göre hayvanlar bir tehlike durumunda ya dövüşmeyi ya da kaçmayı tercih ederler, bu da sinir sisteminin bir tepkisidir) ve artan kalp atış hızına bağlıyorlar. İnsan beyni görsel vahşet sahnelerine gerçek hayatta vereceği tepkileri veriyor.

Tüm bu araştırmaların yapılma nedeni Keele Üniversitesi’nin daha önce yaptığı bir araştırmaya dayanıyor. Bilim adamları küfür etme ve acı eşiği arasındaki bağlantıyı araştırınca, küfür ederken verilen duygusal tepkinin acıya dayanmayı kolaylaştırdığını gözlemlediler ve bilgisayar oyunlarının da aynı tepkiye yol açıp açmayacağını görmek istediler.

Yorumlar (0)