x

BTK’dan Phorm ve TTNET’e Ağır Ceza

BTK’dan Phorm ve TTNET’e Ağır Ceza

TTNET – Phorm ortaklığının ürünü olan ve yaklaşık bir yıldır internet kullanıcılarına ait kişisel bilgileri reklam verenlere satmak amacıyla toplayan Gezinti hakkında BTK oldukça önemli bir karara imza attı. Daha önce BTK’nın uyarısı sonrasında yapısı değiştirilerek kullanıcıların izinlerini alınması süreci düzenlenen Gezinti’de yapılan hukuk dışı uygulamalar sebebiyle TTNET 1.5 milyon TL cezaya çarptırıldı.

BTK tarafından yayınlanan 24.04.2013 tarihli karara göre Gezinti’nin sahibi olan TTNET A.Ş. 1.5 milyon TL cezaya mahkum edildi. Kullanıcılara ait bilgileri yasa dışı yöntemlerle topladığı belirlenen TTNET, ayrıca Gezinti hizmetini talep etmeyen kullanıcıların da hizmet kapsamına alınması ile suçlanıyordu.

BTK’nın yayınladığı kararda şu cümlelere yer veriliyor:

[note color=”#FFCC00″]“Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının izni olmaksızın, telekomünikasyonun üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi veya gözetimi yasaktır…”

hükmüne aykırı olarak, 2012 yılı içerisinde Gezinti hizmetine ilişkin olarak talep etmeyen kullanıcıların da Gezinti kapsamına alınmasına sebebiyet veren onay alma sürecinin uygulanması nedeniyle TTNet AŞ hakkında, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan;

“a) İşletmecinin, tüketici haklarına ilişkin kurum düzenlemeleri ve Yetki belgesinden  kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, tüketiciye yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi,” 

hükmü ve aynı Yönetmeliğin 32’nci maddesi hükmü çerçevesinde, 2011 yılı net satışlarının  (3.150.975.726,02) %0,05 (onbinde beş) i oranında idari para cezası uygulanması hususuna karar verilmiştir.[/note]

Phorm ve TTNET ortaklığını ilk defa duyuran medya organı olarak sonrasındaki süreçte bu ortaklığın meyvesi Gezinti hakkında da sık aralıklarla güncel haberleri sizlerle paylaşmıştık. Giriştiğimiz bu mücadelenin olumlu sonuçlandığı görmek bizleri mutlu ederken, bu vesile ile Gezinti uygulamasının hukuka aykırı olduğu yönünde karar alan BTK yönetimini de bu kararlarından ötürü tebrik ederiz.

Bakalım BTK’nın talebi doğrultusunda düzenlenen ve 1.5 milyon TL cezaya çarptırılan Gezinti karşısında dijital pazarlama sektörü nasıl bir aksiyon alacak. Kamuoyunun tepkisi ve BTK müdahalesinin yanı sıra reklam verenlerin Gezinti’ye karşı tutumları da uygulamanın geleceğini belirleyecek.

Yorumlar (10)

  1. Phorm ve TTNET, kullanıcılarına maddi tazminat ödemeli! Çünkü kişisel bilgilerini kim bilir kimlere sattılar!

  2. En tehlikeli bulduğum servistir bu. Ben az çok anlıyorum ama evdeki diğer kullanıcılar pek bu işlerle alakalı değiller. Çaktırmadan bu gezinti’ye dahil olurum diye tırsmıyor değilim. Bi’ ceza da Amir’e gelsin isterim. Uzun uzun faydalı bişeymiş gibi anlatıyordu. Salağız ya biz.

  3. Ben de çok büyük bir ceza sanmıştım da sevinmiştim başlığa gelirken, 1.5 milyon lira bu adamlara dokunur mu hiç.

  4. bireysel bir dava açsam daha çok kazanabilirdim ki burada milyonlarca kişiden bahsediyoruz.

  5. Yani aslında şimdi Phorm datayı 1,5 Milyon TL’ye satın mı almış oldu? Gayet ucuza gitmiş bence:)