x

Çoklu İzleyiciler (Multi Screeners)

Çoklu İzleyiciler (Multi Screeners)

Avrupa İnteraktif Reklam Derneği 2010 yılının sonlarında bir araştırmanın sonucunu duyurdu. Bu araştırma insanların medya araçlarını kullanımı ve çoklu izleyicilik (multi-screener) ile ilgili. Çoklu izleyicilik günümüz çoklu görev (multi-tasking) insanının bir anda birden fazla medya aracını izlemesini niteliyor. Araştırma öz olarak internetin birden fazla medyayı aynı anda takip eden kişiler için vazgeçilmez olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmanın diğer önemli sonuçları ise şöyle;

  • Araştırmaya katılan kişilerin onda biri çoklu izleyici (Televizyon seyrediyor, bir PC veya laptop ile internete giriyor ve aynı zamanda bir akıllı telefon ve PDA kullanarak internete bağlanıyor).
  • Çoklu ekran kullanımı Avrupa’da internet başında çevrimiçi kalma süresini önemli ölçüde yükseltiyor.
  • Çoklu izleyicilerin  %66’sı internet olmadan yaşayamayacağını belirtmiştir.
  • Çoklu izleyiciler çoklu izleyici olmayanlara göre (%64’e %47 oranla) daha iyi ürün ve hizmetler satın aldıkları ortaya çıkmıştır.
  • Çoklu izleyiciler çoklu izleyici olmayanlara göre ( % 55’e % 39 oranla) bir ürün ve hizmet hakkında bilgi elde edilmesi sürecinde marka web sitelerinin önemli birer bilgi kaynağı olduğunu düşünüyorlar.

Bu sonuçlar ışığında, akıllı telefonunu elinden düşürmeyen, sosyal ağlarda aktif olan ve sabah ilk işi bilgisayarını açmak olan sosyal medya müdavimleri markalar hakkında daha bilgili ve kampanyalara katılımda öncülük gösteren kişiler olarak öne çıkıyorlar. Çoklu izleyicilik kavramı bağlamında ele alınan sosyal medya müdavimleri böylece sosyal mecraların kanaat önderleri, popüler çocukları oluyorlar.

Markalar için tüm medya araçlarını etkin kullanan ve her birindeki varlığını diğerlerine taşıyan bu çoklu izleyici özellikli internet kullanıcıları büyük bir önem arz etmekte. Sosyal medya kampanyalarının bu kullanıcılar dikkate alınarak yapılması marka ve firmalara ilave faydalar sağlayabilecek bir potansiyele sahip.

Yorumlar (1)