x

E-posta Devri Kapanıyor mu? [İnfografik]

E-posta Devri Kapanıyor mu? [İnfografik]

Sosyal medya dünyası büyüyüp geliştikçe, insanların sosyal medya üzerinden iletişimleri ve  iletişim yöntemleri de gün geçtikçe değişiyor. Önceleri e-posta ile başlayan bu iletişim yöntemleri, daha sonraları anlık ileti servisleri (ICQ, MSN mesenger vb.) ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerinden mesajlara ve en son olarakta Twitter’daki iletişim yöntemlerine kadar geldi. Peki bunlar bir gün e-postaları hayatımızdan çıkarmaya yetecek kadar güçlü yöntemler mi?

VisibleGains tarafından hazırlanan infografikte, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar ile e-posta yöntemi arasında bir karşılaştırma yapılarak, e-posta yönteminin hayatımızdaki yeri ve önemi araştırılmıştır.

Verilere bakılacak olursa şu anda 3 milyara yakın e-posta hesabı var, bu sayı Facebook için 750 milyon, Twitter için ise 300 milyon. Mesaj/paylaşım sayıları karşılaştırıldığında ise günde 188 milyar e-posta, 60 milyon Facebook mesaj/paylaşımı ve  140 milyon tweet atıldığını görüyoruz. Bu da günde hesap başına 64.8 e-posta, 0.08 Facebook mesajı ve 0.47 tweet atıldığını gösteriyor. Bu verilere göre sosyal ağlardaki paylaşım sayısı, e-posta sayısının yanına bile yaklaşamıyor. Ayrıca 2010 senesinde, 2009’a göre %19 artışla, 107 trilyon e-posta gönderilmiş; kısacası geçtiğimiz sene saniyede 3,4 milyon e-posta gönderilmiş!

Verilere göre dünyadaki e-posta hesaplarının %14’ü Kuzey Amerika’da, %23’ü Avrupa’da, %47’si Asya Pasifikte bulunuyor. Bununla birlikte gönderilen e-postaların %45’ini spam e-postalar oluşturuyor ve spam e-postalar yoğun olarak Amerika ve Kore’den geliyor.

Peki bunlara rağmen, insanlar e-postanın geleceği hakkında ne düşünüyor? Araştırmaya göre katılımcıların %44’ü e-postanın kalıcı olduğunu, %15’i ise e-posta devrinin artık kapandığını düşünüyor. Bunun yanısıra katılımcıların yarısından fazlası e-postanın aslında iş yaşamında daha etkin olduğunu belirtmiş.

Araştımanın sonuçlarına ve verilere bakılacak olursa, her ne kadar sosyal ağların ve diğer sosyal medya iletişim araçlarını günlük hayatta sıklıkla kullansakta, e-postaların hayatımızdaki önemi çok büyük, ve dolayısıyla e-postanın daha uzun bir süre yerini kimseye bırakmayacağını öngörebiliriz.

Yorumlar (1)

  1. Bulut dünyası büyüdükçe ve bant genişliği arttıkça dosya paylaşım tercihleri eposta’da bu yöne kayabilir fakat gönderilerin kayıt altına alınması durumu ve text içerikli gönderiler epostayı ayakta tutacaktır. Sosyal Ağlar’ın eposta için bir alternatif olabileceğini sanmıyorum. Öte yandan eposta özellikleri ve avantajları göz önüne alınarak bu avntaj korunarak ve geliştirilerek bir network kurulabilir. Hal böyle olursa işler değişir. Gelecekte eposta kullanmayacağım diyenler bunu hangi alternatife göre söylemişler merak ettim doğrusu zira kanımca yakın gelecek için güçlü bir alternatif görünmüyor..